ทัวร์ต่างประเทศ ( 513 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180802 1วัน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
ทัวร์โค๊ด GLHD181260 2วัน 1คืน
ทัวร์โค๊ด GLHD180735 2วัน 1คืน
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งแม่นํ้าเผา
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , เขามัณฑะเลย์ , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดเจดีย์หยก
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180757 3วัน 2คืน
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม , ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า , ชมการดึงใยไหมรังแฝด , จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล , ชมโชว์หยวนหมิงหยวน , ชมองค์เจ้าแม่กวนอิม , ชมหอไอเฟลจำลอง
ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารโรงแรม , เป๋าฮื่อ , ไวน์แดง , ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า , ลูกอมรสนม
ตลาดกงเป๋ย , วัดผู่ถ่อ , ร้านบัวหิมะ , ร้านผ้าไหมจีน , ร้านหยก , ถนนคู่รัก The Lover’s Road , พระราชวังหยวนหมิง , ด่านก๋งเป่ย , ร้านขนมพืนเมืองมาเก๊า , วัดอาม่า , โบสถ์เซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , โรงแรม Parisian , The Parisian Macao , ย่าน Cotai Strip
4 ดาว
พ.ค. - 61
มิ.ย. - 61
เริ่ม 6,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181324 3วัน 2คืน
สัมผัสเมืองจำลองฝรั่งเศส The Parisian
ร้านอาหารภัตตาคาร
วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซ็นปอล, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, The Parisian, The Venetian, วัดฮองฮำ, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน, ช้อปปิ้งนาธาน, วัดผู่ถอ, ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
3 ดาว