ทัวร์ต่างประเทศ ( 631 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD181395 2วัน 1คืน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181260 2วัน 1คืน
3 ดาว
ส.ค. - 61
ก.ย. - 61
เริ่ม 6,799 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180735 2วัน 1คืน
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งแม่นํ้าเผา
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , เขามัณฑะเลย์ , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดเจดีย์หยก
3 ดาว