Next Step By M Travel พบ 5043 ช่วงวันเดินทาง จาก 505 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์มาเก๊า : EASY LOVELY FLY TO MACAU (FD) JAN-JUN'18

ทัวร์โค๊ด GLHD180757
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม , ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า , ชมการดึงใยไหมรังแฝด , จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล , ชมโชว์หยวนหมิงหยวน , ชมองค์เจ้าแม่กวนอิม , ชมหอไอเฟลจำลอง
ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารโรงแรม , เป๋าฮื่อ , ไวน์แดง , ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า , ลูกอมรสนม
ตลาดกงเป๋ย , วัดผู่ถ่อ , ร้านบัวหิมะ , ร้านผ้าไหมจีน , ร้านหยก , ถนนคู่รัก The Lover’s Road , พระราชวังหยวนหมิง , ด่านก๋งเป่ย , ร้านขนมพืนเมืองมาเก๊า , วัดอาม่า , โบสถ์เซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , โรงแรม Parisian , The Parisian Macao , ย่าน Cotai Strip
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR

ทัวร์โค๊ด GLHD181260
Thai Lion Air 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,799 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า : MMR031 SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน FD

ทัวร์โค๊ด GLHD180735
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งแม่นํ้าเผา
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , เขามัณฑะเลย์ , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดเจดีย์หยก
3 ดาว
Thai AirAsia 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า EASY POPULAR IN MACAU (FD) JUL-DEC'18

ทัวร์โค๊ด GLHD181307
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.
ดูรายละเอียด