ทัวร์เวียดนาม ( 84 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD183167 3วัน 2คืน
น้ำตก DATANLA, นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก, นั่งกระเช้าไฟฟ้า,
น้ำตก DATANLA, นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, NIGHT MARKET, สวนดอกไฮเดรนเยีย, สวนดอกไม้เมืองหนาว, พระราชวังฤดูร้อม, CRAZY HOUSE, สถานีรถไฟเก่า, วัดหลินเฝือก, โบสถ์รูปไก่, ฟาร์มเลี้ยงชะมด,
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181253 3วัน 2คืน
ทะเลทรายขาว, รถรางชมน้ำตกดาทันลา, นั่งกระเช้าไฟฟ้า
เฝอ, ไวน์ดาลัด
ลำธาร FAIRY STREAM, ทะเลทรายแดง, หมู่บ้านชาวประมง, ทะเลทรายขาว, รถรางชมน้ำตกดาทันลา, พระราชวังฤดูร้อน, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, ชบบ้าน CRAZY HOUSE, ตลาดไนท์บาซ่า, สวนดอกไม้เมืองหนาว
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181409 3วัน 2คืน
ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ไนท์มาเก็ตฮาลอง, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, สะพานแสงอาทิตย์, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ศาลเจ้าโบราณ, ถนน36สายเก่า, ระบำหุ่นกระบอกน้ำ, จตุรัสบาดิงห์, สุสานโฮจิมินห์, ทำเนียบประธานาธิบดี,บ้านพักลุงโฮ, เจดีย์เสาเดียว, วิหารวรรณกรรม, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบตะวันตก
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183246 3วัน 2คืน
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ไวน์แดง
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, CRAZY HOUSE, ตลาดไนท์บาร์ซ่า, พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, สวนดอกไม้เมืองหนาว, หมู่บ้านดินเหนียว, สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย, หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183363 3วัน 2คืน
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ไวน์แดง
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, CRAZY HOUSE, ตลาดไนท์บาร์ซ่า, พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, สวนดอกไม้เมืองหนาว, หมู่บ้านดินเหนียว, สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย, หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181426 3วัน 2คืน
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า,
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, ตลาดไนท์บาร์ซ่า, พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋, สวนดอกไม้เมืองหนาว, CRAZY HOUSE, สถานีรถไฟเก่า, วัดหลิงเฝือ, โบสถ์รูปไก่, ฟาร์ชะมด
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182072 3วัน 2คืน
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า
น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, ตลาดไนท์บาร์ซ่า, พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋, สวนดอกไม้เมืองหนาว, CRAZY HOUSE, สถานีรถไฟเก่า, วัดหลิงเฝือ, โบสถ์รูปไก่, ฟาร์ชะมด
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183413 4วัน 3คืน
ภูเขาฮามรอง, ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
บุฟเฟต์นานาชาติ SEN
ภูเขาฮามรอง, หมู่บ้าน CAT CAT, น้ำตกสีเงิน, ตลาด LOVE MARKET, วัดเจิ่นกว๊อก, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ถนน 36 สาย, ระบำหุ่นกระบอกน้ำ, จตุรัสบาดิงห์, สุสานโฮจิมินห์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181411 3วัน 2คืน
3 ดาว