ทัวร์ตุรกี ( 23 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190544 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน , ตะลุย! สวนเชอรี่สุดฟิน
สุสานอตาเติร์ก, ปล่องไฟนางฟ้า, เมืองใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, สวนเชอรี่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเปอร์กามัม, ม้าไม้เมืองทรอย, จัตุรัสทักษิม, สุเหล่าสีน้ำเงิน สไปซ์บาซาร์
4 ดาว
เริ่ม 26,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190765 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี, เมืองอังการ่า, สุสานอตาเติร์ก,เมืองอังการ่า, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองใต้ดิน, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองคอนย่า, ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ, สวนดอกกุหลาบ, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, เมืองชานัคคาเล่, เมืองโบราณเปอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, วิหารโอลิมเปียน เซอุส, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองชานัคคาเล่, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ท่าเรือกัลป์ลิโพลี, นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล, เมืองอิสตันบูล, ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ, จัตุรัสทักษิม, เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, วิหารเซนต์โซเฟีย, สไปซ์บาซาร์, ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
4 ดาว
เริ่ม 26,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190703 8วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย, ช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่, ชานัคคาเล่, อิสตันบูล, เมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, เมืองโบราณเอเฟซุส, เมืองโบราณเฮียราโฟลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คาราวานซาไร, นครใต้ดินคาร์ตัค, พระราชวังโดลมาบาห์เซ
4 ดาว
ก.ค. - 62
เริ่ม 27,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191214 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , ระบำหน้าท้อง
เมืองอิสตันบลู, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองอิสตันบลู, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองอิสตันบลู, เมืองบูร์ซา, Grand Mosque, Green Tomb, เมืองอิชเมียร์, เมืองอิชเมียร์, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ, เมืองคัปปาโดเกีย, เมืองซาแฟรนโบลู, หอคอยฮิเดอร์ริค, เมืองซาแฟรนโบลู, ทะเลสาบซาพานจา, เมืองอิสตันบลู, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191056 8วัน 5คืน
นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย , ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน, เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ, ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ, ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา, จัตุรัสสุลต่านอาห์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190156 9วัน 6คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ดูไบ, เมืองอิสตันบลู, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองคูซาดาซึ, ร้านขนมTURKISH DELIGHT, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียรา โพลิส, เมืองคอนย่า, สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองคัปปาโดเกีย, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, สุสานอตาเติร์ก, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, อิสตันบูล, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
4 ดาว
ก.ย. - 62
เริ่ม 30,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190533 9วัน 6คืน
ล่องเรือบอสฟอรัส , ชมระบําหน้าท้องของตรุกี
เยือนดินแดน 2 ทวีป, ชมเมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย, ดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์, Option Tour >> ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์)
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191059 10วัน 7คืน
ชมระบำหน้าท้อง , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เตหะราน, อังการ่า, คัปปาโดเกีย, ชมระบำหน้าท้อง, คัปปาโดเกีย (OPTIONAL HOT AIR BALLOON), คอนย่า, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คอนย่า, ปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ปามุคคาเล, ทุ่งลาเวนเดอร์ , คูซาดาสึ, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, คูซาดาสึ, เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, ชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, ชานัคคาเล, เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์, อิสตัลบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต, พระราชวังโดลมาบาเช, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน, ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190900 9วัน 6คืน
บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
อังการา, คัปปาโดเจีย, ระบำหน้าท้อง, บอลลูน, เกอราเม่, เมืองใต้ดิน, คอนย่า, ที่พักกองคาราวาน, สวนลาเวนเดอร์ ปามุคคาเล่, คูซาดาซี, เอฟฟิซุส, ชานัคคาเล่, กระเช้าเปอร์กามัม, อะโครโปลิส, ทรอย, อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม, จัตุรัสทักษิม
4 ดาว