ทัวร์ตุรกี ( 28 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190703 8วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย, ช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่, ชานัคคาเล่, อิสตันบูล, เมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, เมืองโบราณเอเฟซุส, เมืองโบราณเฮียราโฟลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คาราวานซาไร, นครใต้ดินคาร์ตัค, พระราชวังโดลมาบาห์เซ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183265 8วัน 6คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ระบําหน้าท้อง
อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จําลองเมืองทรอย, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส, บ้านพระแม่มารี, วิหารเทพี, อาร์เทมิสโบราณ, ร้านขนม TURKISH DELIGHT, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟ, ลาน่า, คัปปาโดเกีย, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, กรุงอิสตันบูล, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, พระราชวังทอปกาปึ, เมืองอิสตันบูล, เมืองอัลมาตี
4 ดาว
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 28,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190667 9วัน 6คืน
ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ปราสาทปุยฝ้าย, ช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่, ชานัคคาเล่, อิสตันบูล, เมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, เมืองโบราณเอเฟซุส, เมืองโบราณเฮียราโฟลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คาราวานซาไร, นครใต้ดินคาร์ตัค, พระราชวังโดลมาบาห์เซ
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190544 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน , ตะลุย! สวนเชอรี่สุดฟิน
สุสานอตาเติร์ก, ปล่องไฟนางฟ้า, เมืองใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, สวนเชอรี่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเปอร์กามัม, ม้าไม้เมืองทรอย, จัตุรัสทักษิม, สุเหล่าสีน้ำเงิน สไปซ์บาซาร์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183266 9วัน 6คืน
ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance
สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปฌดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปราสาทปุยฝ้าย, ระบำหน้าท้อง, สุสานอตาเติร์ก, ร้านขนม Turkish Delight
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190640 8วัน 5คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ระบําหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จําลองเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคา เล่, ปราสาทปุยฝ้ าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, ระบําหน้าท้อง, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, กรุงอิสตันบูล, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190476 9วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองอิสตันบลู, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองบูร์ซา, Grand Mosque, Green Tomb, เมืองอิชเมียร์, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ, เมืองซาแฟรนโบลู, หอคอยฮิเดอร์ริค, ทะเลสาบซาพานจา, เมืองอิสตันบลู, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190533 9วัน 6คืน
ล่องเรือบอสฟอรัส , ชมระบําหน้าท้องของตรุกี
เยือนดินแดน 2 ทวีป, ชมเมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย, ดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์, Option Tour >> ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์)
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182888 10วัน 7คืน
ชมระบำหน้าท้อง คอนย่า , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ดูไบ, อังการ่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, ปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คูซาดาสึ, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, คูซาดาสึ, เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, ชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, อิสตัลบูล, ฮิปโปโดม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, แกรนด์บาซาร์, พระราชวังโดลมาบาเช
4 ดาว