ทัวร์ตุรกี ( 27 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191056 8วัน 5คืน
นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย , ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน, เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ, ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ, ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา, จัตุรัสสุลต่านอาห์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD195031 8วัน 6คืน
ชมระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE) , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค JEWELLERY SHOP, เมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่), เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง, เมืองชานัคคาเล, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, กรุงอิสตันบูล, ตลาดสไปซ์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปี
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD195032 8วัน 6คืน
ชมระบำหน้าท้องตรุกี , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่), คัปปาโดเกีย, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, นครใต้ดินชาดัค, กรุงอังการา, กรุงอิสตันบูล, ตลาดสไปซ์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปี
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194124 8วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
อิสตันบูล, ชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองไอย์วาลิก, วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์), เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, เมืองโบราณเฮียราโพลีส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองคัปปาโดเกีย, โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์), นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่, กรุงอังการ่า, เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD195077 9วัน 6คืน
กระเช้าเปอร์กามัม
เมนูอาหารไทย
อังการา, คัปปาโดเจีย, บอลลูน, เกอราเม่, เมืองใต้ดิน, คอนย่า, ที่พักกองคาราวาน, อุโมงค์ผีเสื้อ, ปามุคคาเล่, คูซาดาซี, เอฟฟิซุส, ชานัคคาเล่, อะโครโปลิส, ทรอย, อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, จัตุรัสทักษิม
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183395 8วัน 5คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ระบําหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีนํRาเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค, เมืองชานัคคาเล่, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จําลองเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซึ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, กรุงอิสตันบูล, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194712 9วัน 8คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ดื่มไวน์ท้องถิ่นแบบไม่อั้น
เมืองอิสตันบลู, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองบูร์ซา, Grand Mosque, Green Tomb, เมืองอิชเมียร์, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ, เมืองซาแฟรนโบลู, หอคอยฮิเดอร์ริค, เมืองซาแฟรนโบลู, ทะเลสาบซาพานจา, เมืองอิสตันบลู, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
5 ดาว