ทัวร์ไต้หวัน ( 73 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD194310 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู้ดไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เถาหยวน, หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ปล่อยโคมขงหมิง (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190431 4วัน 3คืน
ล่องเรือสุริยันจันทรา
เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน
ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจงไนท์มาเก็ต, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสําอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194123 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน , แซนวิช+ชานมไต้หวัน , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทเป, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ตลาดปลาไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านสร้อยสุขภาพ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, CONA'S CHOCOLATE CASTLE, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194047 5วัน 3คืน
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง , ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
หนานโถว, ไทจง, ไทเป, วัดหลงซาน, วัดเสียไห่เฉิงหวง, วัดเหวิ่นหวู่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านสือเฟิ่น ผิงซี, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว, ไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190879 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟต์ชาบู
ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
4 ดาว