ทัวร์ไต้หวัน ( 61 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD195351 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาหารซีฟู๊ด
หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านพายสับปะรด, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD196421 4วัน 2คืน
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว | Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง
ทัวร์โค๊ด GLHD200352 5วัน 3คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD200353 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD196101 5วัน 3คืน
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
ทัวร์โค๊ด GLHD194047 5วัน 3คืน
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง , ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
หนานโถว, ไทจง, ไทเป, วัดหลงซาน, วัดเสียไห่เฉิงหวง, วัดเหวิ่นหวู่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านสือเฟิ่น ผิงซี, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว, ไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194310 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู้ดไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เถาหยวน, หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ปล่อยโคมขงหมิง (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190431 4วัน 3คืน
ล่องเรือสุริยันจันทรา
เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน
ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจงไนท์มาเก็ต, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสําอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
4 ดาว
ก.พ. - 63
เริ่ม 13,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์