ทัวร์ไต้หวัน ( 57 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190527 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ไทจง, CHOCOLATE CASTLE, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ดิวตี้ฟรี, จิ่วเฟิ่น, เหย๋หลิ๋ว, ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190132 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ปล่อยโคมที่ผิงซี
บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินวู่ ,หมู่บ้านสายรุ้ง ,ไทจง ,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทเป ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,วัดหลงซาน ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,จิ่วเฟิ่น ,เหย๋หลิ๋ว , ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183342 4วัน 3คืน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
เสี่ยวหลงเปา รสเลิศ , ไอศกรีมชื่อดัง , ชิมชาอู่หลง
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น), อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,ช้อปปิ้ ย่านซีเหมินติง ,ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ,อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเสวียนกวง ,เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง ,หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
4 ดาว
มี.ค. - 62
เริ่ม 12,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190431 4วัน 3คืน
ล่องเรือสุริยันจันทรา
เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน
ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจงไนท์มาเก็ต, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสําอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183034 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย , ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา
วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,COFFEE SHOP ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทเป ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,ร้านพายสับปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190403 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เมืองหนานโถว ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ร้านกาแฟ ,เมืองไทจง ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ,หมู่บ้านสายรุ้ง ,เมืองไทเป ,ร้านพายสับปะรด ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,วัดหลงซานซื่อ ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ,ร้านคอสเมติก ,ตึกไทเป 101 ,ย่านซีเหมินติง
4 ดาว