ทัวร์ไต้หวัน ( 67 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190981 4วัน 2คืน
ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว
ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด
ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101, ตลาดปลาไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191374 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี
เถาหยวน, หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, แวะชิมชาอู่หลง, ไทจง, ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร), Cosmetic shop, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน (ขอคู่กับผู้เฒ่าจันทรา)
ก.ย. - 62
เริ่ม 9,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD193747 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านพายสับปะรด, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD193611 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, GERMANIUM SHOP, ร้าน COSMETIC, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, DUTY FEE- ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ร้านพายสับปะรด , ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ, ซีเหมินติง
ทัวร์โค๊ด GLHD194047 5วัน 3คืน
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง , ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
หนานโถว, ไทจง, ไทเป, วัดหลงซาน, วัดเสียไห่เฉิงหวง, วัดเหวิ่นหวู่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านสือเฟิ่น ผิงซี, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว, ไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190879 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟต์ชาบู
ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD193605 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน, ตึกไทเป101, วัดหลงซาน, วัดพระถังซัมจั๋ง, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งซีหมินติง, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD194310 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู้ดไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เถาหยวน, หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ปล่อยโคมขงหมิง (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD193925 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อาหารซีฟู้ด , ปลาประธานาธิบดี
อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตึกไทเป 101, ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
4 ดาว