ทัวร์ไต้หวัน ( 37 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190990 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ร้าน GERMANIUM, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD190527 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ไทจง, CHOCOLATE CASTLE, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ดิวตี้ฟรี, จิ่วเฟิ่น, เหย๋หลิ๋ว, ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190991 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา
หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, ร้าน GERMANIUM, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซึเหมินติง ร้าน COSMETIC, วัดหลงซาน, ตลาดปลา, ตั้นสุ่ย, วัดเทียนหยวน, สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย, แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
ทัวร์โค๊ด GLHD190132 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ปล่อยโคมที่ผิงซี
บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินวู่ ,หมู่บ้านสายรุ้ง ,ไทจง ,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทเป ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,วัดหลงซาน ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,จิ่วเฟิ่น ,เหย๋หลิ๋ว , ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190403 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เมืองหนานโถว ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ร้านกาแฟ ,เมืองไทจง ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ,หมู่บ้านสายรุ้ง ,เมืองไทเป ,ร้านพายสับปะรด ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,วัดหลงซานซื่อ ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ,ร้านคอสเมติก ,ตึกไทเป 101 ,ย่านซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190431 4วัน 3คืน
ล่องเรือสุริยันจันทรา
เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน
ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจงไนท์มาเก็ต, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสําอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190884 4วัน 3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทจง, ไทเป, ตึกไทเป101, ซีเหมิงติง, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, เจียงไคเช็ค, ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม), ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง
ทัวร์โค๊ด GLHD183034 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย , ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา
วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,COFFEE SHOP ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทเป ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,ร้านพายสับปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
4 ดาว