ทัวร์ไต้หวัน ( 70 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180539 5วัน 3คืน
วัดพระถังซัมจั๋ง,ไทจง,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเซ็ค,ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซี้เหมินติง,OUTLET MALL,
ชาบูไต้หวัน, Seafood เหย่หลิ่ว
วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,ไทจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านดิวตี้ฟรี,ตลาดซีเหมินติง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,เหย๋หลิ่ว, GERMANIUM POWER,เอาท์เล็ทมอลล์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180574 4วัน 3คืน
ไทเป ,อุทยานหลิว ,เหย่หลิว ,หมู่บ้านจิวเฟิน,วัดหลงซาน
ภัตตาคาร ซีฟูดสี เหย๋หลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซู, ตึกไทเป 101, กระเช้าเมาค้ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตลาดซีเหมินติง, ตลาดซี หลิน,ไปชอปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE และร้านคอสเมติก, Shilin Night Market,มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
3 ดาว
ก.ย. - 61
ต.ค. - 61
เริ่ม 12,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181152 5วัน 3คืน
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 12,987 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ก.ย. - 61
เริ่ม 12,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181625 4วัน 3คืน
4 ดาว
ก.ย. - 61
พ.ย. - 61
เริ่ม 12,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์