ทัวร์ไต้หวัน ( 45 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD183318 5วัน 3คืน
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน, WIFI บนรถ
เมนูพิเศษสุกี้สไตล์ไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ ไหว้ขงจื้อ เทพกวนอู เฒ่าจันทรา, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านสือเฟิ่น, ตลาดฝงเจี่ยไนท์, ตลาดหลินไนท์, ตลาดซีเหมินติง
4 ดาว