ทัวร์รัสเซีย ( 40 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190522 6วัน 3คืน
ล่องเรือ
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190858 6วัน 3คืน
ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
มอสโคว์, ซากอร์ส, โบสถ์นิวเยรูซาเรม, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, ถนนอารบัต, ตลาดอิสไมโลโว่, โบสถ์อัชสัมชัญ, ซายาร์ดเยปาร์ค, สวนโคโลเมนสโกเยห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190859 6วัน 3คืน
เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
มอสโคว์, ซากอร์ส, โบสถ์นิวเยรูซาเรม, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง, อารบัต, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ตลาดอิสไมโลโว่, โบสถ์อัชสัมชัญ, ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย, ห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
ส.ค. - 62
ก.ย. - 62
เริ่ม 34,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191061 6วัน 3คืน
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้
ดูไบ, มอสโคว, เนินเขาสแปร์โรว์, ถนนอารบัต, มอสโคว์, ซาร์กอร์ส, ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET, ละครสัตว์ สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, VDNKh Expo park, วิหารเซนต์ซาเวียร์
มิ.ย. - 62
ก.ค. - 62
ส.ค. - 62
เริ่ม 35,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181391 6วัน 3คืน
ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตว์แสนรู้
มอสโคว์, เตหะราน, มอสโคว์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี,แชมเบอร์, โบสถ์อัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, ซาร์กอส, MATRESHAKA FACTORY, วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์, ชมเซอร์คัส
4 ดาว
มิ.ย. - 62
ก.ค. - 62
ส.ค. - 62
เริ่ม 35,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183234 7วัน 4คืน
มหาวิหารเซ็นซาเวียร์,สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ,จัตุรัสแดง,เซนบาซิล,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเมอร์ ,โบสถ์ทรินิตี้,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์,พิพิธภัณฑ์อวกาศ ,โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม,ช้อปปิ้งห้ามกุม ,ตลาดอิสไมโลโว่ ,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ ,ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
4 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 36,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182316 6วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ดูไบ, มอสโคว์, ถนนอารบัท, ซากอส, สแปร์โร่ฮิลล์, มหาวิทยลัยมอสโคว์, รัสเซี่ยนเซอร์คัส, สถานีรถไฟใต้ดิน, ตลาดอิสมายลอฟกี้, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, ระฆังพระเจ้าซาร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างสรรพสินค้ากุม, Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
4 ดาว
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62
เริ่ม 37,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190622 7วัน 4คืน
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง, วิหารเซนต์ซาเวียร์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191067 5วัน 3คืน
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) การแสดงสัตว์แสนรู้
มอสโคว์, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, เซนต์บาซิล, ถนนอารบัต, ซาร์กอร์ส, ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET, ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์, ละครสัตว์, สถานีรถไฟใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์อวกาศ, วิหารเซนท์ซาเวียร์, เนินเขาสแปร์โรว์