ทัวร์รัสเซีย ( 78 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191099 5วัน 3คืน
จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์
เมืองมอสโคว์, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต,พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สวนโคโลเมนสโกเย, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194385 6วัน 3คืน
3 ดาว
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62
เริ่ม 28,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190522 6วัน 3คืน
ล่องเรือ
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
4 ดาว
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62
เริ่ม 29,555 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182316 6วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ดูไบ, มอสโคว์, ถนนอารบัท, ซากอส, สแปร์โร่ฮิลล์, มหาวิทยลัยมอสโคว์, รัสเซี่ยนเซอร์คัส, สถานีรถไฟใต้ดิน, ตลาดอิสมายลอฟกี้, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, ระฆังพระเจ้าซาร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างสรรพสินค้ากุม, Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181391 6วัน 3คืน
ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตว์แสนรู้
มอสโคว์, เตหะราน, มอสโคว์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี,แชมเบอร์, โบสถ์อัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, ซาร์กอส, MATRESHAKA FACTORY, วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์, ชมเซอร์คัส
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190859 6วัน 3คืน
เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
มอสโคว์, ซากอร์ส, โบสถ์นิวเยรูซาเรม, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง, อารบัต, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ตลาดอิสไมโลโว่, โบสถ์อัชสัมชัญ, ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย, ห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
ต.ค. - 62
พ.ย. - 62
เริ่ม 33,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์