ทัวร์รัสเซีย ( 46 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190521 7วัน 4คืน
สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
พระราชวังไม้ Kolomenskoye Wooden Palace, สวน Tsaritsyno Park, พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
เม.ย. - 62
เริ่ม 3,255 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182958 6วัน 3คืน
ขี่สุนัขลากเลื่อน
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์,สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต , จุดชมวิว สแปโรฮิลล์, พระราชวังเครมลิน,มหาวิหารอัสสัมชัญ,มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์,จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์ บาซิล,หอนาฬิกาซาวิเออร์,ห้างสรรพสินค้ากุม,อนุสรณ์สถานเลนิน , โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้,ห้างยูโรเปียน มอล
3 ดาว
มี.ค. - 62
เริ่ม 29,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183233 6วัน 3คืน
พระราชวังเคลมลิน,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ ,จัตุรัสแดง,วิหารเซนต์บาซิล,เนินเขาสแปร์โรว์,มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์,ช้อปปิ้งถนนอารบัต ,โบสถ์ทรินิตี้,โบสถ์อัชสัมชัญ,ช้อปปิ้งห้างกุม , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ , หอนาฬิกาซาวิเออร์ ,ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ,มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190062 6วัน 3คืน
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
ดูไบ, มอสโคว์, เนินเขาสแปร์โรว์, ถนนอารบัต, มอสโคว์, ซาร์กอร์ส, ชอปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET, สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรีจัตุรัสแดง, ละครสตว์ VDNKh Expo park, วิหารเซนต์ซาเวียร
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190562 6วัน 3คืน
4 ดาว
เม.ย. - 62
เริ่ม 33,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190584 8วัน 5คืน
3 ดาว
เม.ย. - 62
เริ่ม 34,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181391 6วัน 3คืน
ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตว์แสนรู้
มอสโคว์, เตหะราน, มอสโคว์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี,แชมเบอร์, โบสถ์อัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, ซาร์กอส, MATRESHAKA FACTORY, วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์, ชมเซอร์คัส
4 ดาว
พ.ค. - 62
มิ.ย. - 62
ก.ค. - 62
เริ่ม 35,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183234 7วัน 4คืน
มหาวิหารเซ็นซาเวียร์,สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ,จัตุรัสแดง,เซนบาซิล,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเมอร์ ,โบสถ์ทรินิตี้,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์,พิพิธภัณฑ์อวกาศ ,โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม,ช้อปปิ้งห้ามกุม ,ตลาดอิสไมโลโว่ ,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ ,ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
4 ดาว