ทัวร์เนปาล ( 3 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD193483 6วัน 5คืน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
พุทธคยา,สถูปพุทธคยา,ต้นศรีมหาโพธิ์,เวสาลี,วัดป่ามหาวัน,กุสินารา,มหาปรินิพพานสถูป,มกุฎพันธเจดีย์,ลุมพินี,สวนลุมพินีวัน,เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช,วิหารมายาเทวี,พาราณสี,สารนารถ,สถูปเจาคันธี,ธรรมเมขสถูป,พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
ทัวร์โค๊ด GLHD193388 5วัน 4คืน
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา , ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
กาฐมาณฑุ, ปัคตาปูร์, นากาก็อต, นากาก็อต, โภครา (บินภายใน), น้ำตกเดวิส, ค่ายอพยพชาวทิเบต, โภครา, ยอดเขาซารางก็อต, กาฐมาณฑุ, ย่านทาเมล, กาฐมาณฑุ, ปาฏัน, จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์, วัดกุมารี, กาฐมาณฑป, สถูปโพธินาถ, สถูปสวะยัมภูนาถ, กาฐมาณฑุ
ก.ค. - 62
เริ่ม 36,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์