ทัวร์พม่า ( 49 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190839 1วัน
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)
เมืองย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190784 1วัน
วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี, พระพุทธรูปหงาทัตจี, พระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190679 1วัน
เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190623 1วัน
ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190438 1วัน
ไหว้พระ 5วัดดัง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ
เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร
ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD191002 1วัน
ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ทำบุญเต็มอิ่ม
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190731 2วัน 1คืน
กุ้งแม่น้ำเผา , เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
เมืองย่างกุ้ง, หงสาวดี, วัดมหาเจดีย์, เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4 ดาว
พ.ค. - 62
เริ่ม 5,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190870 2วัน 1คืน
ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร , บุฟเฟ่ต์ชาบู
ย่างกุ้ง, เจดีย์กาบาเอ, พระพุทธรูปงาทัตจี, พระนอนเจ๊าทัตจี, เจดีย์ซูเล, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต, วัดเอ็งดอยา, วัดบารมี
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190757 2วัน 1คืน
ย่างกุ้ง, พระลาภมุนี, วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี, เจดีย์มหาวิชยะ, มหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน), วัดงาทัตจี, พระเจดีย์กาบาเอ, วัดบารมี
พ.ค. - 62
เริ่ม 6,776 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190758 2วัน 1คืน
ชาบู
ย่างกุ้ง, พระลาภมุนี, วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี, เจดีย์มหาวิชยะ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า, เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ + เทพกระซิบ, วัดงาทัตจี, พระเจดีย์กาบาเอ, วัดบารมี
มิ.ย. - 62
ส.ค. - 62
เริ่ม 6,776 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์