ทัวร์พม่า ( 72 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD193568 1วัน
เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190784 1วัน
วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี, พระพุทธรูปหงาทัตจี, พระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190839 1วัน
ช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ชาบู
สนามบินดอนเมือง, เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต, สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ทัวร์โค๊ด GLHD191352 1วัน
เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
เจดีย์ชเวดากอง,พระนอนตาหวาน,เจดีย์โบตะทาวน์,(เทพทันใจ/เทพกระซิบ),พระงาทัตยี,วัดพระหินอ่อน,ตลาดสก็อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190882 1วัน
เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
ชาบูไม่อั้น
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดบารมี, พระนอนตาหวาน, พระหง่าทัตจี, ตลาดสก๊อต, เข้าชมช้างเผือก
ทัวร์โค๊ด GLHD193440 1วัน
HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
เทพทันใจ,เทพกระซิบ,โบตะทาวน์,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน,วัดบารมี,วัดพระหินอ่อน,ชมช้างเผือก ,ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190623 1วัน
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
ก.ย. - 62
เริ่ม 4,499 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191002 1วัน
ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ทำบุญเต็มอิ่ม
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190870 2วัน 1คืน
ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร , บุฟเฟ่ต์ชาบู
ย่างกุ้ง, เจดีย์กาบาเอ, พระพุทธรูปงาทัตจี, พระนอนเจ๊าทัตจี, เจดีย์ซูเล, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต, วัดเอ็งดอยา, วัดบารมี
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD193571 2วัน 1คืน
เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ), พระงาทัตยี, เจดีย์มหาวิชยะ, วัดพระเขี้ยวแก้ว, วัดบารมี, เจดีย์กาบาเอ, วัดพระหินอ่อน, ช้างเผือก, ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต