ทัวร์พม่า ( 74 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190839 1วัน
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)
เมืองย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD193902 1วัน
แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD191352 1วัน
เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
เจดีย์ชเวดากอง,พระนอนตาหวาน,เจดีย์โบตะทาวน์,(เทพทันใจ/เทพกระซิบ),พระงาทัตยี,วัดพระหินอ่อน,ตลาดสก็อต
ทัวร์โค๊ด GLHD193568 1วัน
เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190784 1วัน
วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี, พระพุทธรูปหงาทัตจี, พระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD193440 1วัน
HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
เทพทันใจ,เทพกระซิบ,โบตะทาวน์,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน,วัดบารมี,วัดพระหินอ่อน,ชมช้างเผือก ,ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190623 1วัน
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD191002 1วัน
ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ทำบุญเต็มอิ่ม
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD193407 2วัน 1คืน
พิเศษ Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก บนโรงแรมเรือ
ติ่มซำสไตล์พม่า , พิเศษบุฟเฟต์ Seafood ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น)
พระนอนตาหวาน, วัดงาทัตจี, เจดีย์ชเวโพนพวิน, เจดีย์มหาวิชยะ, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะตอง, เทพทันใจ เทพกระซิบ, วัดพระบารมี, พระหินอ่อน, พระเขี้ยวแก้, ปางช้างเผือก
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD193908 2วัน 1คืน
ทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก บนโรงแรมเรือ
กุ้งแม่น้ำ , สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง , บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด พิเศษ (เบียร์ไม่อั้น)
เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน, วัดงาทัตจี, เจดีย์ชเวโพนพวิน, เจดีย์มหาวิชยะ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระเจดีย์โบตะตอง, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดโบโจ๊ก, วัดพระบารมี, พระเขี้ยวแก้วและพระหินอ่อน