ทัวร์พม่า ( 66 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD182420 1วัน 1คืน
วันเดียว เที่ยวสบาย อิ่มบุญสุขใจ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี, พระพุทธรูปหงาทัตจี, พระหินอ่อน
มี.ค. - 62
เริ่ม 3,678 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190553 1วัน
เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD190552 1วัน
แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD183221 1วัน
เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง , เจดีย์ชเวดากอง , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) , เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) , พระงาทัตยี , ตลาดสก๊อต , วัดพระหินอ่อน
เริ่ม 4,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190334 1วัน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นมือง แบบจุใจ , ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศริมงคล
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), พระงาทัตยี , ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
ทัวร์โค๊ด GLHD190438 1วัน
ไหว้พระ 5วัดดัง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ
เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร
ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด GLHD181395 2วัน 1คืน
3 ดาว
เริ่ม 5,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183262 2วัน 1คืน
เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง , วัดพระเขี้ยวแก้ว , เจดีย์กาบาเอ , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) , พระงาทัตยี , เจดีย์มหาวิชยะ , เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) , วัดบารมี , ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต , วัดพระหินอ่อน , ช้างเผือก
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181856 2วัน 1คืน
บุฟเฟ่ต์ชาชูชิ , สุกี้หม้อไฟ , ซูชิสารพัดหน้า
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ,ชมพระเจดีย์เยเลพญา ,ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ,นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ ,สักการะ เทพกระซิบ ,ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ชมเจดีย์กาบาเอ ,ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ,เพื่อความเป็นสิริมงคล ,ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน
4 ดาว
มี.ค. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 6,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์