ทัวร์ลาว ( 6 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190259 3วัน 2คืน
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว , พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
เวียงจันทร์ , พระธาตุหลวง , ประตูชัย , วังเวียง , ถนนโรตี วังเวียง , ถ้ำจัง , หลวงพระบาง , พระธาตุภูษี , ถนนคนเดิน , ตักบาตรข้าวเหนียว , วัดเชียงทอง , พระราชวัง , หอพระบาง , วัดวิชุนราช
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191135 3วัน 2คืน
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191294 3วัน 2คืน
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว, นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี, น้ำตกตาดกวางสี, วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม, ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
ทัวร์โค๊ด GLHD190037 3วัน 2คืน
ล่องเรือคายัค
หอพระแก้ว ,ประตูชัย ,พระธาตุหลวง ,วังเวียง ,ถนนโรตี ,ล่องเรือคายัค ,ถ้ำนอน ,Zip Line ,ถ้ำจัง ,ถ้ำปูคำ ,บลูลากูน ,บอลลูนยักษ์
4 ดาว