ทัวร์ลาว ( 6 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190036 3วัน 2คืน
ล่องเรือ , พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
หลวงพระบาง ,น้ำตกตาดกวางสี ,ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ,ตลาดมืด ,บ้านช่างฆ้อง ,ถ้ำติง ,บ้านช่างไห ,พระราชวังเก่า ,วัดเชียงทอง ,วัดใหม่ ,พระธาตุษูสี ,บายศรีส่ขวัญ ,ใส่บาตรข้าวเหนียว ,วัดวิชุนราช ,บ้านผานม
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190259 3วัน 2คืน
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว , พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
เวียงจันทร์ , พระธาตุหลวง , ประตูชัย , วังเวียง , ถนนโรตี วังเวียง , ถ้ำจัง , หลวงพระบาง , พระธาตุภูษี , ถนนคนเดิน , ตักบาตรข้าวเหนียว , วัดเชียงทอง , พระราชวัง , หอพระบาง , วัดวิชุนราช
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183131 3วัน 2คืน
ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
หลวงพระบาง,วัดโพนเพา,วัดวิชุนราช,วัดเชียงทอง,พระธาตุพูสี , ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว,ตลาดเช้า,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,ถ้ำติ่ง,บ้านซ่างไห่,น้ำตกตาดกวางสี,บ้านผานม , วัดแสนสุขาราม ศูนย์เครื่องเงิน,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,ตลาดดารา
3 ดาว
มี.ค. - 62
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 13,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182972 3วัน 2คืน
ล่องเรือแม่น้ำซอง
เวียงจันทน์,วัดพระธาตุหลวง,วัดสีสะเกด,เวียงจันทน์ ,วังเวียง,หลวงพระบาง,น้ำตกตาดกวางสี,พระธาตุพูสี ,ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว,ตลาดเช้า,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ,ศูนย์เครื่องเงิน,วัดเชียงทอง,วัดวิชุนราช,หลวงพระบาง
3 ดาว
เม.ย. - 62
เริ่ม 14,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190060 3วัน 2คืน
ล่องเรือแม่น้ำซอง
เวียงจันทน์, ประตูชัย, วัดพระธาตุหลวง, วัดสีสะเกด, วังเวียง, หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, พระธาตุพูสี, ตลาดไนท์บาร์ซา, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, ศูนย์เครื่องเงิน, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช
3 ดาว
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 14,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190037 3วัน 2คืน
ล่องเรือคายัค
หอพระแก้ว ,ประตูชัย ,พระธาตุหลวง ,วังเวียง ,ถนนโรตี ,ล่องเรือคายัค ,ถ้ำนอน ,Zip Line ,ถ้ำจัง ,ถ้ำปูคำ ,บลูลากูน ,บอลลูนยักษ์
4 ดาว
มี.ค. - 62
เม.ย. - 62
เริ่ม 14,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์