ทัวร์ลาว ( 12 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD182564 3วัน 2คืน
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 8,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180139 3วัน 2คืน
เมืองหลวงพระบาง,พระธาตุภูษี ,ชมถนนข้าวเหนียว,ตลาดมืด,ทําบุญ-ตักบาตร, ตลาดเช้า, บ้านผานม, ถ้ำติ้ง,บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงช,วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช,พระธาตุหมากโม,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พระราชวังเก่า,นมัสการหอพระบาง,
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 11,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180126 3วัน 2คืน
เมืองหลวงพระบาง, พระธาตุภูษี,ชมถนนข้าวเหนียว,ทําบุญ-ตักบาตร, ถ้ำติ้ง,บ้านช่างไห,น้ำตกตาดกวางชี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, พระธาตุหมากโม,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พระราชวังเก่า,นมัสการหอพระบาง
4 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 12,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180140 3วัน 2คืน
เมืองเวียงจันทน,วัดพระธาตุหลวง,ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,ถนนคนเดิน,ถ้ำจัง,สระมรกต, ภูเพียงฟ้ า, พระธาตุภูษี, ชมถนนข้าวเหนียว,ทําบุญ-ตักบาตร, วัดเชียงทอง, พระราชวังเก่า,นมัสการหอพระบาง,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พระธาตุหมากโม,
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 12,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์