ทัวร์ลาว ( 5 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191135 3วัน 2คืน
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191294 3วัน 2คืน
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว, นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี, น้ำตกตาดกวางสี, วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม, ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190259 3วัน 2คืน
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว , พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
เวียงจันทร์ , พระธาตุหลวง , ประตูชัย , วังเวียง , ถนนโรตี วังเวียง , ถ้ำจัง , หลวงพระบาง , พระธาตุภูษี , ถนนคนเดิน , ตักบาตรข้าวเหนียว , วัดเชียงทอง , พระราชวัง , หอพระบาง , วัดวิชุนราช
4 ดาว