ทัวร์เกาหลี ( 54 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD194687 5วัน 3คืน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ , สะพานกระจกแก้ว
ไก่ตุ๋นโสม
เกาะนามิ, ลานสกี, ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล), COSMETIC GALLERY, ศูนย์สาหร่าย, ทานข้าวห่อสาหร่าย, สวมชุดประจ าชาติ(ฮนับก), SEOULLO 7017, ศูนย์โสมเกาหลี, พลอยแอมเมทิส, ดวิตี้ฟรี, ย่านอีแด, หอคอยกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์), เมียงดง, สมุนไพรฮอกเกนามู, ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, ย่านฮงแด, ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD194701 4วัน 2คืน
ชมโชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW)
จิมดัก , ไก่อบซีอิ๊ว
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, โชว์กายกรรม, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ชายหาดกวางชิกิ, ยอดเขาซองซานอิลซุลบง, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน, ร้านค้าสมุนไพร, ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
ทัวร์โค๊ด GLHD194113 4วัน 2คืน
สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE)
จิมดัก , ไก่อบซีอิ๊ว
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, สวนส้มไร้เมล็ด, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ชายหาดกวางชิกิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ลอตเต้ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
เริ่ม 13,700 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์