ทัวร์เกาหลี ( 45 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD183414 6วัน 3คืน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน , สวมชุดฮันบกเข้าวัง
จิมดัก ,ไก่ตุ๋นโสม , คาลบิ , ชาบู ชาบู
Wolmi Theme park , หมู่บ้านเทพนิยาย , ไชน่าทาวน์ , ทงแดมุน , ศูนย์โสมรัฐบาล , ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ,พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเข้าวัง) , ดิวตีฟรี , คลองชองเกชอน , โซลทาวเวอร์ , เมียงดง ,ศูนย์เครื่องสําอาง , ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู , โรงงานสาหร่าย , ย่านอีแด , มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา , ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190373 5วัน 3คืน
ชมเทศกาลดอกซากุระบาน,สวมชุดฮันบกถ่ายรูปที่ระลึก,เรียนวีิธีทำกิมจิ
ชาบู,หมูย่างเกาหลี,บิบิมบับ,ไก่ตุ๋นโสม
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,ไร่สตรอว์เบอร์รี่,พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ,พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง,ช้อปปิ้งย่านฮงแด,โซลทาวเวอร์,พระราชวังถ็อกซูกุง,ช้อปปิ้งเมียงดง
ทัวร์โค๊ด GLHD190511 5วัน 3คืน
สวมชุดฮันบกเดินชม Bukchon Hanok Village
ชาบู ชาบู , จิมทัค , บลูโกกิ , BBQ Buffet , ทัคคาลบี้
อินชอน, เกาะนามิ, N Seoul Tower, DDP LED Rose Garden, Bongeunsa Temple, (Lotte World + Aquarium), ตลาดฮงแด, Cosmetic Shop, ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง, หมู่บ้านบุคชอน + ฮันบก, ดิวตี้ฟรี, เมียงดง, พลอยอเมทิส, ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู, Gimpo Outlet, Supermarket
ทัวร์โค๊ด GLHD183355 5วัน 3คืน
สวนสนุก EVERLAND
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
ป้อมฮวาซอง,ริมทะเลสาบซอกซน,คอสเมติก,เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย , ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ,โซลทาวเวอร์, ศูนย์สมุนไพรโสม,สมุนไพรฮอตเกนามู,พลอยอเมทิส,พระราชวังชางด็อกกุง,ดิวตี้ฟรี,ตลาดเมียงดง , ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
3 ดาว
มี.ค. - 62
เริ่ม 13,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190188 5วัน 3คืน
สวมชุดฮันบก , สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชาบู สุกี้หม้อไฟ , บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง (สไตล์เกาหลี)
ถ้ำควังเมียง,เทศกาลไฟประดับ ANSAN STARLIGHT VILLAGE , ศูนย์สมุนไพรโสม,คอสเมติค,พระราชวังถ็อกซูกุง,ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู,ป้อมฮวาซอง,โรงเรียนสอนทำกิมจิ , ดิวตี้ฟรี,ตลาดเมียงดง ,ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน,พลอยอเมทิส,หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง,ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
3 ดาว
มี.ค. - 62
เริ่ม 13,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190232 5วัน 3คืน
ย่านอินซาดง , ย่านเมียงดง , ย่านทงแดมุน , ดิวตี้ฟรี
หมูย่าง , ปลาย่าง , ชาบูชาบูสุกี้เกาหลี
ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง , อินชอน ไชน่าทาวน์ ,สวนซายุ , อนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์ ,สวนสนุกวอลมิ (ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น),ศูนย์โสมเกาหลี ,ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) ,ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) , พระราชวังเคียงบ็อค , ศูนย์เครื่องสำอาง ,ศูนย์สาหร่ายและทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) ,HONG IK STREET , HERB SHOP ,ย่านทงแดมุน หรือ ภาพการแสดงสามมิติ KLIVE HOLOGRAM ,ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน ,ย่านเมียงดง ,RED PINE ,ย่านอินซาดง , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE ,ฮุนไดเอ้าท์เล็ท ,ซุปเปอร์มาเก็ต
มี.ค. - 62
เริ่ม 13,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190233 5วัน 3คืน
ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE , สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
จิมดัก , สุกี้สไตล์เกาหลี , ทัคคาลบี , ปลาย่างเกาหลี , หมูย่างเกาหลี
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน, วัดชินฮึงซา , ศูนย์โสมเกาหลี, ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล), ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) พระราชวังเคียงบ็อค, ศนูย์ครื่องสำอางเกาหลี ,เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ), ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน น้ำมันสนเข็มแดง, ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู, ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ, ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE, ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD190248 5วัน 3คืน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
อูด้ง , บุฟเฟต์บาบีคิว , บูลโกกิ , ไก่ตุ๋นโสม , คัมจาทัง , ชาบู ชาบู สุกี้
สะพานแขวนมาจังโฮซู , โรงเรียนสอนทํากิมจิ , สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ , ผลิตภัณฑ์นํามันสน , พลอยอเมทิส , ย่านยอนนัมดง , คาเฟ่ YEONNAM,DONG 239,20 คอสเมติค , เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด , ศูนย์สมุนไพรโสม , ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู , พระราชวังชางด็อกกุง , ดิวตีฟรี , ตลาดเมียงดงซุปเปอร์มาร์เก็ต
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190458 6วัน 5คืน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน , ใส่ชุดฮันบก
ไก่ตุ๋นโสม , แป้ะก๊วยสมุนไพร
เรียนรู้วิธีการทําคิมบับข้าวห่อสาหร่าย, โซลทาวเวอร์, ผลิตภัณฑ์นํามันสน, คอสเมติค, หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง, พระราชวังเคียงบกกุง, ดิวตี้ฟรี, ตลาดเมียงดง, อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน, ศูนย์สมุนไพรโสม, ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู, พลอยอเมทิส, ถนนฮงแด, ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท, ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต