ทัวร์ญี่ปุ่น ( 87 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190728 5วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น
ฟุกุโอกะ, ศาลเจ้าดาไซฟุ, เบปปุ, หมู่บ้านยูฟูอิน, บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ, ยูเมะ ทาวน์, วัดนาริตะซังคุรุเมะ, ซากะ, ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ, ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต, ฟุคุโอกะ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190314 4วัน 2คืน
วัดอาซากุสะ ,โอไดบะ ,ชินจุกุ JTC DUTY FREE ,วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU ,AMI PREMIUM OUTLET ,AEON TOWN
3 ดาว
พ.ค. - 62
เริ่ม 14,876 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190098 4วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น, ทุ่งพิงค์มอส
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
โตเกียว, วัดอาซากุสะ, ออนเซ็น, ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ทุ่งพิงค์มอส, โออิชปาร์ค, พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น , ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku, วัดนาริตะ, ร้านดองกี้, ห้างAeon Mall
4 ดาว
พ.ค. - 62
เริ่ม 15,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190426 4วัน 2คืน
พักโตเกียว ช้อปปิ้ง จุใจ
วัดอาซากุสะ ,โอไดบะ ,ชินจุกุ ,JTC DUTY FREE ,วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU ,AMI PREMIUM OUTLET ,AEON TOWN
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190069 5วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ,สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค,เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต,ภูเขาไฟฟูจิ,ทุ่งดอกพิงค์มอส,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , อิออน มอลล์ ,วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,ชมดอกวิสทีเรีย,ดิวตี้ฟรี, ชินจูกุ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190491 5วัน 3คืน
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) , อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ขาปูยักษ์
นาริตะ, วัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน, ทุ่งดอกพิงค์มอส, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190313 5วัน 3คืน
ล่องเรือหงส์
ขาปูยักษ์
เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค , ภูเขาไฟฟูจิ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว, ล่องเรือหงส์ฟูจิคิว ไฮแลนด์ , วัดอาซากุสะ, ฮาราจุกุ, โอไดบะ
3 ดาว
พ.ค. - 62
เริ่ม 16,976 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190510 5วัน 3คืน
บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด
ชาบูขาปูยักษ์
ฟูกุโอกะ, ศาลเจ้าดาไซฟุ, เมืองยูฟูอิน, เมืองเปปปุ, บ่อนรก, เมืองคิตะคิวชู, ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งเทนจิน, คาแนลซิตี้, เมืองซากะ, ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ, เมืองนางาซากิ, สวนสันติภาพนางาซากิ, พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู, โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต, ฟูกุโอกะ, โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต, ย่านเทนจิน (Tenjin)
ทัวร์โค๊ด GLHD190773 4วัน 2คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- / -- / --) วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร วันที่สาม โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทานุกิโคจิ - DUTY FREE (B /อิสระ/D) วันที่สี่ สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง
เมนู ชาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์
คลองโอตารุ , พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี , ทานุกิโคจิ