ทัวร์ญี่ปุ่น ( 226 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191144 5วัน 3คืน
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ล่องเรืองหงส์,ภูเขาไฟฟูจิ
ขาปูยักษ์
ทัวร์โค๊ด GLHD191248 5วัน 3คืน
เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า วาคายาม่า นารา เกียวโต
โอซาก้า, รถไฟแมว, ตลาดปลา วาคายาม่า, ย่านชินไชบาชิ, ปราสาทโอซาก้า, วัดโทไดจิ, ป่าไผ่, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, DUTY FREE, อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
เริ่ม 14,777 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD193437 5วัน 3คืน
ก.ย. - 62
เริ่ม 14,777 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191145 5วัน 3คืน
ออนเช็นธรรมชาติ
วัดอาซากุสะ, ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี, พิธีชงชาญี่ปุ่น, สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์, โตเกียว, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191146 5วัน 3คืน
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
นาริตะ, โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป), ดิวตี้ฟรี, สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ, โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์, โตเกียว, หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว, นาริตะ, วัดนาริตะซัง, โอโมเตะซังโดะ นาริตะ, ช้อปปิ้ง โอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิออนมอลล์
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191239 5วัน 3คืน
ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
เมืองมิยาม่า, หมู่บ้านคายาบูกิ, แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น, ศาลเจ้าเฮอัน, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191241 5วัน 3คืน
ชาบู
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก), เอ็กซ์โปซิตี้, มิยาม่า, หมู่บ้านคายาบูกิ, เกียวโต, เกียวโต, ศาลเจ้าเฮอัน, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, หุบเขาและน้ำตกมิโนะ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190728 5วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น
ฟุกุโอกะ, ศาลเจ้าดาไซฟุ, เบปปุ, หมู่บ้านยูฟูอิน, บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ, ยูเมะ ทาวน์, วัดนาริตะซังคุรุเมะ, ซากะ, ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ, ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต, ฟุคุโอกะ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191228 5วัน 3คืน
วันแรก จุดนัดหมาย 20.55 น. AIR ASIA X 23.55 - 08.40 น. (XJ 636) ( -- / -- / --) วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก ( - / L / อิสระ ) HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่า วันที่สาม เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ (B / L / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว B / อิสระ / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง AIR ASIA X 07.45 - 11.45 น. (XJ 637) ( B / -- / --)
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
ก.ย. - 62
เริ่ม 14,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191230 5วัน 3คืน
เพลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, โอไดบะ, ภูเขาไฟฟูจิ, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-1-วัน, ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
3 ดาว