ทัวร์อินโดนีเซีย ( 13 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190804 3วัน 2คืน
ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน
เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
วัดเม็งวี (ทามมาอายุน), วานากิริ ฮิลส์, ประตูสวรรค์, เทือกเขาเบดูกัล, ทะเลสาบบราตัน, วัดอูลันดานู, วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล, วิหารอูลูวาตู, สวนพระวิษณุ, ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก), อนุสาวรีย์มหาภารตะ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191136 4วัน 3คืน
ชมระบำบารองแดนซ์
บาหลี, จิมบารัน, บารองแดนซ์, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, คินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190901 4วัน 3คืน
เยือนดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย เกาะบาหลี สุดโรแมนติกดินเดอร์ชมพระอาทิตย์ตกดิน , หาดจิมบารัน , ชมระบำบารองแดนซ์
อาหารซีฟู๊ด
บาหลี, เกาะสวรรค์, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, ตลาดปราบเซียน, ทานาล็อต, นาขั้นบันได, บาราองแดนซ์, เบซากีห์, วัดหลวง, จิมบารัน, พระอาทิตย์ตกดิน, สวนพระวิษณุ, วัดอูลันดานู, หมู่บ้านคินตามณี, BALI, ISLAND
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190085 4วัน 3คืน
ชมระบำบารองแดนซ์
ทัวร์บาหลี, สวนพระวิษณุ, วิหารอูลูวาตู, ชายหาดจิมบารัน, ระบำบารองแดนซ์, วัดเม็งวี, เทือกเขาเบดูกัล, วัดอุลันดานู, ทะเลสาบบราตัน, วิหารทานาล็อท, ย่านคูต้าเซ็นเตอร์, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
4 ดาว
ก.ค. - 62
ส.ค. - 62
เริ่ม 14,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190582 5วัน 3คืน
ชมระบําบารอง แดนซ์
เกาะบาหลี, วัดเม็งวี, วัดเบซากีห์, ชมระบำบารอง แดนซ์, หมู่บ้านคินตามานี, บาหลี สวิง, ภูเขาไฟบาตูร์, ทะเลสาบบาตูร์, วิหารเทมภัคศิริงค์, ตลาดปราบเซียน, วานากิริฮิลล์, ประตูสวรรค์, เทือกเขาเบดูกัล, วัดอุลัน ดานู, ทะเลสาบบราตัน, วิหารทานาล็อท-สวนพระวิษณุ, วิหารอูลูวาตู, ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น), ชายหาดจิมบารัน, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
ส.ค. - 62
เริ่ม 14,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191361 4วัน 3คืน
ชมระบำบารองแดนซ์
บุฟเฟ่ห์ BBQ ที่หาดจิมบารัน
บรูไน, บาหลี, วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี), ทะเลสาบบราตัน, วัดอูลันดานู บราตัน, ชมวิวนาขั้นบันได, วัดทานาห์ลอต, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเตียร์ตาอัมฟีล (วัดตัมปะซิริง), ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน, บาหลี, บรูไน
ทัวร์โค๊ด GLHD182419 5วัน 4คืน
ชมระบําบารองด๊านซ์
กุ้งล็อปเตอร์ , กุ้งมังกร
บาหลี, ระบําบารองซ์ดานซ์, บาติก สตูดิโอ, ภูเขาไฟคินตามณี, เทมภัคสิริงค์, ตลาดปราบเซียน, อูบุด วิลเลจ, บรูไน, มัสยิด JameAs’r Mosque, พระราชวัง Istana NurulIman Palace, พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia, หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer, ชมลิงจมูกยาว, มินิทัชมาฮาล
4 ดาว
ส.ค. - 62
ก.ย. - 62
เริ่ม 22,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190706 5วัน 3คืน
ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์
บาหลี, อนุสาวรีย์มหาภารตะ, วัดอูลูวาตู, สวนวิษณุ, หาดจิมบารัน,, ย็อกยาการ์ตา, เทวลัยปรัมบานัน, พระราชวังสุลต่าน, ปราสาทสวนน้ำ, บุโรพุทโธ, วัดปะวน, วัดเมน, ย็อกยาการ์ตา, บาหลี, วั ดบราตัน, วิหารทานาต์ลอต, บาร๊องแดนซ์, หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก, หมู่บ้านคินตามณี, ชิมกาแฟขี้ชะมด, วัดเทมภัคสิริงค์, ตลาดปราบเซียน, ร้านKrisana
3 ดาว