ทัวร์อินโดนีเซีย ( 11 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD194459 3วัน 2คืน
จุดถ่ายรูปรังนก
อาหารซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
เมืองบาหลี, ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน, เกาะบาหลี, วานากิรีฮิลส์, จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี, ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท, วัดกลางน้ำ อูลันดานู, วิหารทานาล็อต, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์, ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน, สวนพระวิษณุ, ร้านของฝากกฤษณะ, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194460 4วัน 3คืน
ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
ซีฟู๊ด สไตล์บาหลี
เมืองบาหลี, ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน, วานากิรีฮิลส์, จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว, วัดกลางน้ำ อูลันดานู, วัดเม็งวี หรือทามาอายุน, วิหารทานาล็อต, วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์, ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน, วิหารเลมปูยางค์, พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา, วิหารอูลูวาตู, สวนพระวิษณุ, ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ, อนุสาวรีย์มหาภารตะ, สนามบินงูระไรห์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191136 4วัน 3คืน
ชมระบำบารองแดนซ์
บาหลี, จิมบารัน, บารองแดนซ์, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, คินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194110 4วัน 2คืน
ชมพระอาทิตย์ตกดิน , โชว์ระบำบารองแดนซ์
อาหารซีฟู๊ด
สวนพระวิษณุ, วิหารอูลูวาตู, ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน, วิหารบาตูอัน, วิหารเทมภัคศิริงค์, ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน, หมู่บ้านคินตามณี, ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู, วิหารเบซากีห์, วานากิรีฮิลส์, ถ่ายรูปรังนก, ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท, ภูเขาไฟเบดูกัลป์, วิหารอูลันดานู, ทะเลสาบบราตัน, วิหารทานาห์ล็อต, ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ, อนุสาวรีรามายณะ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD200042 5วัน 4คืน
บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี | วัดเตียร์ตาอัมปีล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์ | วัดทามันอาย
เม.ย. - 63
เริ่ม 24,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์