ทัวร์อินเดีย ( 10 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD183094 4วัน 2คืน
ชม นครสชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ,ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ,ชม Amber fort ป้อมปราการที่+ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ,ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ,ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด + ” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
ชัยปุระ ,ฮาวา มาฮาล ,ป้อมแอมเบอร์ ,ซิติพาเลส ,วัดพระพิฆเนศ ,อักรา ,ทัชมาฮาล ,อัครา ฟอร์ด ,บ่อน้ำจันเบารี
3 ดาว
ต.ค. - 62
เริ่ม 16,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190055 5วัน 2คืน
ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ,ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ อักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ,ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ,ชม พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ,ชม หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง Qutb Minar หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย ,ชม ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
เดลลี ,อักรา ,ทัชมาฮาล ,อัครา ฟอร์ด ,ชัยปุระ ,ฮาวา มาฮาล ,ป้อมแอมเบอร์ ,ซิติพาเลส ,ชัยปุระ ,วัดพระพิฆเนศ ,กุตุบมีนาร์ ,ประตูชัย
4 ดาว
มี.ค. - 62
เริ่ม 17,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183147 5วัน 3คืน
เมืองเดลี , เมืองชัยปุระ , ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด ,พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ,ซิตี้ พาเลซ ,ฮาวา มาฮาล , เมืองอัครา ,อัครา ฟอร์ท , ทัชมาฮาล , กุตับมีนาร์ ,ประตูเมืองอินเดีย , ตลาดพื้นเมืองจันปาท
3 ดาว
มี.ค. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 17,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183240 4วัน 2คืน
อัมริตสาร์ , ธรรมศาลาวัดนัมเกล,โบสถ์เซ็นจอห์น , สถาบันนอร์บูลิงกา,เมืองอัมริตสาร์ , วิหารทองคำ ,สวนจาลเลียนวาลา , วัดศรีเดอร์เกียนา , พิธีเปลี่ยนเวรยาม , ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
3 ดาว
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 18,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183175 6วัน 5คืน
ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชวิตของชาวฮินดู
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า, อินเดีย, เนปาล, สังเวชนียสถาน ,เยือนเมือง พุทธคยา ,เวสาลี ,กุสินารา ,ลุมพินี ,พาราณสีนมัสการสถานที่ ประสูติ , ตรัสรู้ ,ปฐมเทศนา ,ปรินิพพาน ,ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183436 6วัน 4คืน
ลงเรือ “ ชิคาร่า ” เรือพายโบราณ
กุลมาร์ค กอนโดล่า ,เทือกเขากุลมาร์ค ,สวนโมกุล ,สวนชาลิมาร์ ,สวนนิชาท ,ทะเลสาบดาล ,สวนแอปเปิ้ล ,พาฮาลแกม ,ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ,ทัชมาฮาล ,อัครา ฟอร์ท ,เมืองเดลี ,ประตูเมืองอินเดีย ,ตลาดพื้นเมืองจันปาท
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182877 6วัน 4คืน
ล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
สวนชาลิมาร์ , สวนนิชาบากห์ , ศรีนาคา , กุลมาร์ค, เคเบิลคาร์ , โซนามาร์ค, ชมเทือกเขาหิมาลัย , ทัชมาฮาล, อักราฟอร์ด
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190242 6วัน 5คืน
ล่องเรือชิคาราชมทะเลสาบ
ประตูเมืองอินเดีย ,อาคารบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี,สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์,กุลมาร์ค,กุลมาร์ค กอนโดล่า,เทือกเขากุลมาร์ค ,สวนแอปเปิ้ล,พาฮาลแกม,ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย,ทะเลสาบดาล ,สวนโมกุล,สวนชาลิมาร์,สวนนิชาท,สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์,ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี,เมืองเดลี,เมืองอัครา ,ทัชมาฮาล,อัครา ฟอร์ท,เมืองเดลี,ประตูเมืองอินเดีย,ตลาดพื้นเมืองจันปาท
3 ดาว