ทัวร์อินเดีย ( 15 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191064 5วัน 2คืน
เดลลี, ชัยปุระ, ป้อมแอมเบอร์, ซิติพาเลส, ฮาวา มาฮาล, ชัยปุระ, วัดพระพิฆเนศ, อักรา, อัครา ฟอร์ด, ทัชมาฮาล, อักรา, เดลลี, กุตุบมีนาร์, ประตูชัย (India Gate)
ทัวร์โค๊ด GLHD191078 4วัน 2คืน
ชัยปุระ, ฮาวา มาฮาล, ป้อมแอมเบอร์, ซิติพาเลส, วัดพระพิฆเนศ, อักรา, ทัชมาฮาล, อัครา ฟอร์ด, บ่อน้ำจันเบารี
ส.ค. - 62
เริ่ม 16,800 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190908 4วัน 2คืน
นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ, ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183427 4วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองราชคฤห์, เมืองพาราณสี, สารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น, พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190788 5วัน 3คืน
นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง
เมืองเดลี, เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, ซิตี้ พาเลซ, ฮาวา มาฮาล, เมืองอัครา, อัครา ฟอร์ท, ทัชมาฮาล, เมืองเดลี, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย, ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD193483 6วัน 5คืน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
พุทธคยา,สถูปพุทธคยา,ต้นศรีมหาโพธิ์,เวสาลี,วัดป่ามหาวัน,กุสินารา,มหาปรินิพพานสถูป,มกุฎพันธเจดีย์,ลุมพินี,สวนลุมพินีวัน,เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช,วิหารมายาเทวี,พาราณสี,สารนารถ,สถูปเจาคันธี,ธรรมเมขสถูป,พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ