ทัวร์อินเดีย ( 19 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD195539 5วัน 3คืน
เดลลี, ชัยปุระ, พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท, พระราชวังหลวง, ฮาวา มาฮาล, ชัยปุระ, วัดพระพิฆเนศ, อักรา, อัครา ฟอร์ด, ทัชมาฮาล, อักรา, เดลลี, กุตุบมีนาร์, ประตูชัย (India Gate)
ทัวร์โค๊ด GLHD183427 4วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองราชคฤห์, เมืองพาราณสี, สารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น, พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
4 ดาว
ม.ค. - 63
มี.ค. - 63
เริ่ม 17,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD195375 4วัน 2คืน
ชัยปุระ, ฮาวา มาฮาล, ป้อมแอมเบอร์, ซิตี้พาเลซ, วัดพระพิฆเนศ, อักรา, ทัชมาฮาล, อัครา ฟอร์ด, บ่อน้ำจันเบารี
ทัวร์โค๊ด GLHD196651 6วัน 5คืน
นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | พุทธคยา | ราชคฤห์ | เวสาลี | กุสินารา | ลุมพินี | สาวัตถี | พาราณสี | ขึ้นเขาคิชฌกูฎ | ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ก.พ. - 63
เริ่ม 19,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD200037 6วัน 5คืน
พาราณสี | สังเวชนียสถาน สารนาถ | สถูปพุทธคยา | เวสาลี | วัดป่ามหาวัน | เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช | สังเวชนียสถาน กุสินารา | สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน | วิหารมหามายา | สระโบกขรณี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63
เริ่ม 19,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD195338 6วัน 5คืน
พุทธคยา, สถูปพุทธคยา, ต้นศรีมหาโพธิ์, พุทธคยา, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล), สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, พาราณสี
ทัวร์โค๊ด GLHD193483 6วัน 5คืน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
พุทธคยา,สถูปพุทธคยา,ต้นศรีมหาโพธิ์,เวสาลี,วัดป่ามหาวัน,กุสินารา,มหาปรินิพพานสถูป,มกุฎพันธเจดีย์,ลุมพินี,สวนลุมพินีวัน,เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช,วิหารมายาเทวี,พาราณสี,สารนารถ,สถูปเจาคันธี,ธรรมเมขสถูป,พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
ม.ค. - 63
เริ่ม 20,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์