ทัวร์ฮ่องกง ( 49 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD194350 3วัน 2คืน
ชมโชว์ศูนย์วัฒนธรรม
ซีฟู้ด+ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าโชคลาภหาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ๋ย,ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194210 3วัน 2คืน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183065 4วัน 2คืน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
อาหารทะเลซีฟู้ด , เป๋าฮือ ไวน์แดง , เป็ดย่าง
สวนฮอลแลนด์ , ร้านบัวหิมะ , ร้านหยก , ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา , ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน วัดกวนอู , หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง วัดหวังต้าเซียน , วัดแชกงหมิว , เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นพัลส์เบย์ , จิวเวลรี่ , ช้อปปิ้งถนนนาธาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183243 4วัน 2คืน
นั่งกระเช้านองปิง 360 , โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
อาหารทะเลซีฟู้ด , เป๋าฮือ ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน , ซิตี้เกท เอ้าท์เลท , เซิ่นเจิ้น , วัดเทพเจ้ากวนอู , ร้านบัวหิมะ , ร้านหยก , ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา , ช้อปปิ้งหลอหวู่ ,เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นพัลส์เบย์ , จิวเวลรี่ , วัดหวังต้าเซียน , วัดแชกงหมิว , ช้อปปิ้งถนนนาทาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD195582 3วัน 2คืน
นั่งรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก
เป๋าฮื้อ + ไวท์แดง
จูไห่, ถนนคู่รัก, สาวงามหวีหนี่, ถ่ายรูปกับโรงละครหอไข่มุข, ร้านบัวหิมะ, ร้านยางพารา, ร้านหยก, วัดผูโถว, อิสระช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย, จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก), ฮ่องกง, วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม, Jewelry Factory, วัดแชกง, อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
ทัวร์โค๊ด GLHD194121 3วัน 2คืน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
เป่าฮื้อ+ไวน์ , เป็ดปักกิ่ง
ฮ่องกง, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย, เซินเจิ้น, ช้อปปิ้งหลอวู่, จูไห่, สวนหยวนหมิงหยวน, มาเก๊า, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน, เวเนเชี่ยน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183063 4วัน 2คืน
โชว์ม่านน้ำ 3 D mangrove show
เป็ดปักกิ่ง , อาหารทะเลซีฟู้ด , เป๋าฮื้อ ,ไวน์แดง
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ,เชิ่นเจิ้น ,วัดเทพเจ้ากวนอู ,ร้านบัวหิมะ ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ,ร้านหยก ,ช้อปปิ้งหลอหวู่ ,โชว์ม่านน้ำ, เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ ,จิวเวลรี ,วัดหวังต้าเซียน ,วัดแชกงหมิว ,ช้อปปิ้งถนน นาทาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183064 4วัน 2คืน
โชว์ม่านนํา้แบบ 3 D เป็นโชว์นํา้ที่ใหญ่และทันสมัยทีสุดในในเซิ่นเจิ้น
เมนูพิเศษ เป็ดย่าง , อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
มาเก๊า ( โดยเรือเฟอรี่ ) , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , วัดอาม่า , โบสถ์เซนท์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , เวเนเชี่ยน , จูไห่ วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , เจ้าแม่กวนอิม , อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ , จิวเวลรี่ , ช้อปปิ้งถนนนาธาน จูไห่ , สาวงามหวีหนี่ , ร้านผ้าไหม , เซิ่นเจิ้น , ร้านบัวหิมะ , ร้านหยก , ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194263 3วัน 2คืน
สะพานแก้ว 3 มิติ
ซีฟุู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
เจ้าแม่กวนอิม,แชกง,รีพลัสเบย์,ช้อปปิ้งหลอหวู่,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
3 ดาว