ทัวร์ฮ่องกง ( 44 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD183065 4วัน 2คืน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
อาหารทะเลซีฟู้ด , เป๋าฮือ ไวน์แดง , เป็ดย่าง
สวนฮอลแลนด์ , ร้านบัวหิมะ , ร้านหยก , ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา , ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน วัดกวนอู , หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง วัดหวังต้าเซียน , วัดแชกงหมิว , เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นพัลส์เบย์ , จิวเวลรี่ , ช้อปปิ้งถนนนาธาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194210 3วัน 2คืน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
3 ดาว
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63
เริ่ม 6,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183243 4วัน 2คืน
นั่งกระเช้านองปิง 360 , โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
อาหารทะเลซีฟู้ด , เป๋าฮือ ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน , ซิตี้เกท เอ้าท์เลท , เซิ่นเจิ้น , วัดเทพเจ้ากวนอู , ร้านบัวหิมะ , ร้านหยก , ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา , ช้อปปิ้งหลอหวู่ ,เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นพัลส์เบย์ , จิวเวลรี่ , วัดหวังต้าเซียน , วัดแชกงหมิว , ช้อปปิ้งถนนนาทาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD200321 3วัน 2คืน
ท้าความสูงที่สะพานแก้วหวงถึงเซีย
ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแช่กงหมิว, ช๊อปย่านจิมซาจุ่ย
3 ดาว
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63
เริ่ม 7,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183064 4วัน 2คืน
โชว์ม่านนํา้แบบ 3 D เป็นโชว์นํา้ที่ใหญ่และทันสมัยทีสุดในในเซิ่นเจิ้น
เมนูพิเศษ เป็ดย่าง , อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
มาเก๊า ( โดยเรือเฟอรี่ ) , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , วัดอาม่า , โบสถ์เซนท์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , เวเนเชี่ยน , จูไห่ วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , เจ้าแม่กวนอิม , อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ , จิวเวลรี่ , ช้อปปิ้งถนนนาธาน จูไห่ , สาวงามหวีหนี่ , ร้านผ้าไหม , เซิ่นเจิ้น , ร้านบัวหิมะ , ร้านหยก , ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD196617 3วัน 2คืน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ห่านย่าง , เป่าฮื้อ+ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
ฮ่องกง, วัดโป่วหลิน, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย, เซินเจิ้น, เซินเจิ้น, ช้อปปิ้งหลอวู่, จูไห่, สวนหยวนหมิงหยวน, ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา, จูไห่, มาเก๊า, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน, เวเนเชี่ยน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182384 2วัน 1คืน
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
ฮ่องกง, นั่งรถรางพีคแทรม, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์, ช้อปปิ้ง, Symphony of Lights, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา, วัดแชกงหมิว, หวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งซิตี้เกท
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181569 3วัน 2คืน
นั่งกระเช้านองปิง 360 , ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน , วัดแชกงมิว , เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์ , โรงงานจิวเวอรี่ , ช้อปปิ้งนาธาน, จิมซาจุ่ย , พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น , ชาจีน เยือไผ่ บัวหิมะ , หยก , ช้อปปิ้งหล่อหวู่
4 ดาว