ทัวร์ยุโรป ( 346 )

  • เรียงตาม:
Loading...
พ.ย. - 62
เริ่ม 27,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183395 8วัน 5คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ระบําหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีนํRาเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค, เมืองชานัคคาเล่, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จําลองเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซึ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, กรุงอิสตันบูล, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
4 ดาว
ธ.ค. - 62
เริ่ม 28,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD194923 5วัน 3คืน
3 ดาว
ธ.ค. - 62
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63
เริ่ม 29,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์