ทัวร์ยุโรป ( 331 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191056 8วัน 5คืน
นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย , ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน, เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ, ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ, ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา, จัตุรัสสุลต่านอาห์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD195086 6วัน 3คืน
จัตุรัสแดง
พระราชวังซาริซิน่า, สวน-VDNKH, สแปโร่ฮิลส์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่-แชมเบอร์, ห้างกุม, สวนซายาร์ดเย, ซากอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, อิสไมโลโว่, ยูโรเปียนมอลล์, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, เบเลย่าดาร์ชา-เอ้าเล็ท, สวนโคโลเมนสโกเย, ห้างเวกัส
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194923 5วัน 3คืน
3 ดาว
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63
เริ่ม 29,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD195032 8วัน 6คืน
ชมระบำหน้าท้องตรุกี , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่), คัปปาโดเกีย, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, นครใต้ดินชาดัค, กรุงอังการา, กรุงอิสตันบูล, ตลาดสไปซ์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปี
5 ดาว
ม.ค. - 63
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63
เริ่ม 29,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD195087 6วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำแชน ชมความงามริมฝั่งแม่น้ำ
ปารีส, หอไอเฟล, ประตูชัยนโปเลียน, จัตุรัสคองคอร์ด, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, ถนนช็องเอลิเซ่, ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟา แยตต์, ปารีส, พระราชวังแวร์ชายส์, ช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194579 6วัน 3คืน
เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์"
มหาวิหารบาธ, โรงอาบน้ำโรมันโบราณ, จัตุรัสทราฟัลก้าร์, จัตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย, พระราชวังบัคกิ้งแฮม, สะพานมิลเลนเนียม, โรงละครโกลบ, หอศิลป์แบงค์ไซด์, โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน, มหาวิหารเซนต์พอล
3 ดาว