ทัวร์ยุโรป ( 245 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190521 7วัน 4คืน
สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
พระราชวังไม้ Kolomenskoye Wooden Palace, สวน Tsaritsyno Park, พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
เม.ย. - 62
เริ่ม 3,255 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190476 9วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองอิสตันบลู, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองบูร์ซา, Grand Mosque, Green Tomb, เมืองอิชเมียร์, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ, เมืองซาแฟรนโบลู, หอคอยฮิเดอร์ริค, ทะเลสาบซาพานจา, เมืองอิสตันบลู, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190522 6วัน 3คืน
ล่องเรือ
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
ทัวร์โค๊ด GLHD183266 9วัน 6คืน
ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance
สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปฌดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปราสาทปุยฝ้าย, ระบำหน้าท้อง, สุสานอตาเติร์ก, ร้านขนม Turkish Delight
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182958 6วัน 3คืน
ขี่สุนัขลากเลื่อน
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์,สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต , จุดชมวิว สแปโรฮิลล์, พระราชวังเครมลิน,มหาวิหารอัสสัมชัญ,มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์,จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์ บาซิล,หอนาฬิกาซาวิเออร์,ห้างสรรพสินค้ากุม,อนุสรณ์สถานเลนิน , โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้,ห้างยูโรเปียน มอล
3 ดาว
มี.ค. - 62
เริ่ม 29,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181074 9วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง , ชมความงามของ ดอกทิวลิป , พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน, คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), โรงงานเครื่องหนัง, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, เมืองเอฟฟิซุส, เมืองเปอร์กามัม, บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190192 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
สุสานอตาเติร์ก,เมืองใต้ดิน,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่,หุบเขาอุซิซาร์,โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิก,โรงงานเครื่องประดับ,ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,ทุ่งดอกไอริส,ปราสาทปุยฝ้าย,เมืองโบราณเฮียราโพลิส,โรงงานผลิตเครื่องหนัง ,ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ,หอสมุดเซลซุส,วิหารอะโครโปลิส,วิหารโอลิมเปียน เซอุส,โรงละครอะโครโปลิส ,วิหารเอสเคลปิออน,ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย,นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล ,สวนดอกทิวลิป ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ,จัตุรัสทักษิม,พระราชวังโดลมาบาห์เช,สุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม,วิหารเซนต์โซเฟีย,สไปซ์บาซาร์,ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190533 9วัน 6คืน
ล่องเรือบอสฟอรัส , ชมระบําหน้าท้องของตรุกี
เยือนดินแดน 2 ทวีป, ชมเมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย, ดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์, Option Tour >> ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์)
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182888 10วัน 7คืน
ชมระบำหน้าท้อง คอนย่า , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ดูไบ, อังการ่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, ปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คูซาดาสึ, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, คูซาดาสึ, เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, ชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, อิสตัลบูล, ฮิปโปโดม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, แกรนด์บาซาร์, พระราชวังโดลมาบาเช
4 ดาว