ทัวร์ยุโรป ( 167 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190703 8วัน 6คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย, ช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่, ชานัคคาเล่, อิสตันบูล, เมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, เมืองโบราณเอเฟซุส, เมืองโบราณเฮียราโฟลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คาราวานซาไร, นครใต้ดินคาร์ตัค, พระราชวังโดลมาบาห์เซ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190640 8วัน 5คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ระบําหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จําลองเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคา เล่, ปราสาทปุยฝ้ าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, ระบําหน้าท้อง, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, กรุงอิสตันบูล, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183266 9วัน 6คืน
ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance
สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปฌดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปราสาทปุยฝ้าย, ระบำหน้าท้อง, สุสานอตาเติร์ก, ร้านขนม Turkish Delight
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190667 9วัน 6คืน
ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ปราสาทปุยฝ้าย, ช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่, ชานัคคาเล่, อิสตันบูล, เมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, เมืองโบราณเอเฟซุส, เมืองโบราณเฮียราโฟลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คาราวานซาไร, นครใต้ดินคาร์ตัค, พระราชวังโดลมาบาห์เซ
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190544 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน , ตะลุย! สวนเชอรี่สุดฟิน
สุสานอตาเติร์ก, ปล่องไฟนางฟ้า, เมืองใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, สวนเชอรี่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเปอร์กามัม, ม้าไม้เมืองทรอย, จัตุรัสทักษิม, สุเหล่าสีน้ำเงิน สไปซ์บาซาร์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190765 9วัน 6คืน
ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี, เมืองอังการ่า, สุสานอตาเติร์ก,เมืองอังการ่า, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองใต้ดิน, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองคอนย่า, ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ, สวนดอกกุหลาบ, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, เมืองชานัคคาเล่, เมืองโบราณเปอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, วิหารโอลิมเปียน เซอุส, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองชานัคคาเล่, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ท่าเรือกัลป์ลิโพลี, นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล, เมืองอิสตันบูล, ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ, จัตุรัสทักษิม, เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, วิหารเซนต์โซเฟีย, สไปซ์บาซาร์, ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190522 6วัน 3คืน
ล่องเรือ
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190823 9วัน 6คืน
ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล, เมืองทรอย, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่), เมืองเฮียราโพลิส, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คัปปาโดเกีย, ชมระบำหน้าท้องตรุกี, นครใต้ดินไคมัคลึ, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, กรุงอังการา, กรุงอิสตันบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน, พระราชวังทอปกาปี
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD182892 6วัน 3คืน
มหาวิหารบาธ ,โรงอาบน้ำโรมันโบราณ ,อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ ,จัตุรัสทราฟัลก้าร์ ,จัตุรัสรัฐสภา ,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน ,ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย ,พระราชวังบัคกิ้งแฮม ,สะพานมิลเลนเนียม ,โรงละครโกลบ ,หอศิลป์แบงค์ไซด์ ,โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน,มหาวิหารเซนต์พอล
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 29,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์