ทัวร์ยุโรป ( 364 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191099 5วัน 3คืน
จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์
เมืองมอสโคว์, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต,พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สวนโคโลเมนสโกเย, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD194385 6วัน 3คืน
3 ดาว
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62
เริ่ม 28,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183266 9วัน 6คืน
ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance
สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปฌดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปราสาทปุยฝ้าย, ระบำหน้าท้อง, สุสานอตาเติร์ก, ร้านขนม Turkish Delight
4 ดาว
ต.ค. - 62
เริ่ม 29,555 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190522 6วัน 3คืน
ล่องเรือ
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย, โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด, วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
4 ดาว
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62
เริ่ม 29,555 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190640 8วัน 5คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ระบําหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จําลองเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคา เล่, ปราสาทปุยฝ้ าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, ระบําหน้าท้อง, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, กรุงอิสตันบูล, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
ก.ย. - 62
เริ่ม 29,555 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD191365 5วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำแชน
ปารีส, พระราชวังแวร์ชายส์, ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน, หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนช็องเอลิเซ่, จัตุรัสคองคอร์ด, ล่องเรือบาโตมุช, ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
3 ดาว
ธ.ค. - 62
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63
เริ่ม 29,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์