ทัวร์กัมพูชา ( 2 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191295 3วัน 2คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดทไม, ร้านเครื่องเงิน+เพชร
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191296 3วัน 2คืน
ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ, ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี, ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ, สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
4 ดาว