ทัวร์กัมพูชา ( 3 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190200 3วัน 2คืน
ชมการแสดงพื้นเมือง นาฏศลป์ ิเขมรที่งดงาม อาทิ ระบําอัปสรา
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ด่านปอยเปต,โตเลสาบ,ปราสาทนครธม,ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายศรี ,ปราสาทนครวัด(1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก),องค์เจ๊กองค์จอม,ตลาดซาจ๊ะห์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD183170 2วัน 1คืน
ชมโชว์ระบำอัปสรา , ล่องเรือโตนเลสาบ
เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เสียมเรียบ , ศาลองค์เจ็ก องค์จอม , วัดใหม่ , ตลาดซาจ๊ะ , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด ,เสียมเรียบ
4 ดาว
เม.ย. - 62
เริ่ม 11,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD183043 3วัน 2คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พนมเปญ,พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล,เจดีย์เงิน,อนุสาวรีย์อิสรภาพ,วัดพนม,คุกตวลสเลง,ตลาดซาทะไม เสียมเรียบ,ศาลองค์เจ็ก องค์จอม, ปราสาทบันทายสรี,นครธม,ปราสาทบายน,ปราสาทตาพรหม,นครวัด
4 ดาว
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 15,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์