ทัวร์กัมพูชา ( 6 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD191295 3วัน 2คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดทไม, ร้านเครื่องเงิน+เพชร
ทัวร์โค๊ด GLHD190727 3วัน 2คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา
บุปเฟต์ นานาชาติ
เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายนปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดพระพรหมรัตน์, ร้านเครื่องเงิน, ตลาดซาจ๊ะ
ทัวร์โค๊ด GLHD190724 3วัน 2คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา
บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พนมเปญ, อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, ตลาดชาทะไม, เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
ทัวร์โค๊ด GLHD191296 3วัน 2คืน
ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ, ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี, ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ, สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
ทัวร์โค๊ด GLHD190924 4วัน 3คืน
ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์), ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย3, ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา, ท่าเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ต.ค. - 62
เริ่ม 16,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190691 6วัน 5คืน
ล่องเรือ
Buffet บนเรือ
ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ), ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย, ท่าเรือสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา, ท่าเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย, ล่องน่านน้ำสากล, เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
ต.ค. - 62
เริ่ม 32,800 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์