จัดกรุ๊ปเหมา

"จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัวอย่างมืออาชีพ กับ กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์"

ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากมาย ในการจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน Team Building ทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัทโอสถสภา จำกัด , ไทยประกันชีวิต , บริษัทเอ็มซี อโกร เคมิคัล จำกัด , ธนาคารกสิกรไทย จำกัดมหาชน , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ฯลฯ ทางบริษัทมีความยินดีจัดทำรายการทัวร์เต็มรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า นำเที่ยวโดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง และหัวหน้าทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง