lnwshop logo

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวงชะตาบารมี 3วัน 2คืน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวงชะตาบารมี 3วัน 2คืน SQ
รหัสสินค้า 00352
หมวดหมู่ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
ราคา 19,500.00 บาท
อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวงชะตาบารมี 3วัน 2คืน SQ มีดังนี้


12-14,19-21,26-28 พ.ค.,2-4,9-11,16-18,23-25 มิ.ย. ราคา 19,500 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – วัดไตรศาสน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Marina Bay Sand – Wonderful Show
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง) 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ วัดไตรศาสน วัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญ ตรงที่เป็นวัดที่รวบรวมศาสนาที่แตกต่างกัน ถึงสามศาสนา ในวัดเดียวกัน และมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดของตนที่นับถือแต่เป็นความผสมผสานที่บ่งบอกถึงความเป็นสิงคโปร์โดยแท้จริง ที่มีความหลากหลายในชนชาติแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ขอพรต่อเทพเจ้าไท่สุ้ย องค์ยมบาล ท้าวเวสสุวัน เจ้าพ่อเสือ โดยเฉพาะพระพิฆเนตร แกะสลักจากหินลาวา ซึ่งนำมาจากประเทศอินโดยนีเซีย 
นำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน 
จากนั้นนำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน และท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ฝั่งตรงข้าม 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ชิมอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของสิงคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !! ชิมน้ำซุปรสหวานกระดูกหมู เนื้อนุ่ม ที่ตุ๋นจนละลายในปาก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย หอมกรุ่น
จากนั้นนำท่านพบกับ เมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยนำโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กว่า 500 โต๊ะ ตู้สล็อตกว่า 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบน อีกชั้นหนึ่ง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า.. 
ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25 SGD) พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful show 
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่ HOTEL BOSS/CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดับ 3.5 ดาว
วันที่สอง วัดสวงหลิม –วัดพระหยกขาว-วัดพุทธคยา-วัดเทพเง๊กเซียน-ศาลเจ้าแม่ทับทิม - Garden by the Bay – ล่องเรือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสวงหลิม วัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ขอพรกับหลวงพ่อสังฆจาย พระยูไร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ภายในวัดท่านจะได้ชมความสวยงามของสวนบอนไซ และตะโกดัดที่จัดแต่งเป็นระเบียบงดงาม และ ชม เจดีย์มังกรไฟ ที่มีความสูง 7 ชั้น จำลองมาจากเมืองอู๋ซีซึ่งสร้างมาจากความศรัทธาของชชาวฮกเกี้ยน
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นวัดเก่าแก่ที่ถือเป็นมรดกของประเทศ สถาปัตยกรรมออกแบบโดยเข้าขื่อเข้าคาน คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่หรือชาวต่างชาติที่มาวัดเจ้าแม่ทับทิมก็จะมาขอพรให้ค้าขายร่ำรวยและที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางนอกจากภายในประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมแล้วยังมีเจ้าพ่อกวนอู และที่สำคัญอีกองค์คือ เทพเป่าเซิ่นต้าตี่ หรือเทพเจ้าสุขภาพที่ชาวสิงคโปร์ให้การนับถือและมาขอพรหรือทำพิธีเกี่ยวกับสุขภาพ ณ.ที่วัดแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพื่อเลือกซื้อน้ำหอมและของที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BOONGTONG KEE) 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเง็กเซียน ซึ่งวัดนี้ที่ถือว่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ภายในวัดประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบเซรามิคโบราณอายุกว่า 190 ปี ชมภาพปูนปั้นพนังอันงดงามที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวของสามก๊ก ให้ท่านได้บูชาเทพแห่งความรัก เทพเหย่วเล่า ซึ่งมีคนจำนวนมาขอในเรื่องความรักให้สมหวัง และพบเจอเนื้อคู่โดยเร็ววัน
จากนั้นนำท่าน กราบสักการะ วัดพุทธคยา วัดไทยที่สร้างตั้งแต่ปี 1927 ซึ่งวัดนี้เดิมทีได้เคยเป็นจุดส่งข่าวสารให้แก่พันธมิตรในสมัยสงครามโลก ภายในประดิษฐาน องค์พระสังคยะมุนี ที่มีความสูง 15 เมตรประดับไฟล้อมรอบด้วยแสงไฟกว่า 1000 ดวง ให้ท่านกราบรอยเท้าพระพุทธบาท ฝั่งมุก และชมรูปปั้นพุทธประวัติใต้องค์พระที่มีอายุกว่า 90 ปี ได้เวลาสมควร 
นำท่านเดินทางสักการะ วัดพระหยกขาว ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า มีน้ำหนัก 19 ตัน แกะสลักจากหินหยกทั้งชิ้น
ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 28 SGD)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ยามค่ำระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุดคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเที่ยวยามราตรีที่สวยงามและสุดคึกคัก 
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL BOSS/CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดับ 3.5 ดาว
วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว–ไชน่าทาวน์ –ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด-วัดไฉ่ซิงเอี้ย – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ
จากนั้นอิสระเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านไชน่า ทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอาย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เห็นโรงน้ำชา แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนจีน และตลาดสด ที่ท่านจะสามารถเลือกซื้อ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ลูกหวานฉ่ำ หรือ สตรอว์เบอร์รี่หวานหอมถูกใจ ( แล้วแต่ฤดูกาล ) และยังสามารถหาของฝาก ของที่ระลึกได้ที่นี้อีกด้วย
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย 
(อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อนำท่านกราบขอพรโชคลาภ ให้ธุรกิจกิจการรุ่งเรือง ณ วัดแห่งนี้มีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนและถือว่ามีรูปปั้นของท่านสูงที่สุดในโลกในช่วงเทศกาลจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปด้านบนขององค์เทพได้และที่สำคัญวัดนี้จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์สำหรับคนที่เกิดปีชงในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเสริมดวงสำหรับท่านที่ไม่ได้เกิดปีชง ในช่วงเวลาเทศกาลเช่นเดียวกัน (ไม่รวมค่าสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงหากท่านต้องการสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงเพิ่มท่านละ 18 SGD)
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี 
18.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 ( บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง )
20.10 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก