lnwshop logo

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 2มหานคร เที่ยวจุใจ 7วัน 6คืน TG

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 2มหานคร เที่ยวจุใจ 7วัน 6คืน TG
รหัสสินค้า 00392
หมวดหมู่ ทัวร์จีน
ราคา 32,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 2มหานคร เที่ยวจุใจ 7วัน 6คืน TG มีดังนี้


18-24 ส.ค.,16-22 ก.ย. ราคา 32,900 บาท
วันแรก สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ 
08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 (เกาะ D) เคาเตอร์สาย การบินไทย
** จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8
10.35 น. เดินทางไป มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองจนถูกขนานนามว่า ปารีสตะวันออก เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตรกม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  14  ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
นำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยี่ไฮเทคของจีนที่คุณนึกไม่ถึง
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปไหว้พระที่ วัดหลงหวา วัดพุทธที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี สร้างในยุค 3 ก๊ก ช่วงปลายราชวงศ์ถัง นมัสการเจดีย์หลงหัว ชมวิหารพระศรีอริยะเมตรัย วิหารเง็กเซียนฮ่องเต้ วิหารจอมปราชญ์ วิหาร 3 อรหันต์ และสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายภายในวัด *
แวะเลือกซื้อ ใบชาก้อน
ผูเอ่อร์ สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน
แล้วเดินทางสู่ เวนีสโบราณ
จูเจียเจี่ยว (1.30 ชั่วโมง)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  
นำชม จูเจียเจี่ยว ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ นั่งเรือชมบ้านเรือนและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง (รวมค่าเรือแล้ว)
แล้วเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้
แวะชมและเลือกซื้อภาพวาดจิวเวอรี่ ภาพวาดประดับพลอยและคริสตัลสวยงามสำหรับเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
19.15 . ชมกายกรรมรูปแบบใหม่ลงทุนสูงนับร้อนล้านหยวน ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด กงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ
หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดให้เข้าชมกายกรรมใน 3 วันหยุดใหญ่ของจีน เช่น วันตรุษจีน วันแรงงาน วันชาติ ทางบริษัทฯ จะจัดให้ชมกายกรรมชุดอื่นแทน เช่น กายกรรมหว่านผิง (WANPING) หรือ กายกรรมเซี่ยงไฮ้แทน 
พักที่
EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านขึ้น หอไข่มุก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที
นำชม
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึง เซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครปักกิ่งนระยะทาง 1,463 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
หมายเหตุ:ทางบริษัทจัดจ้างพิเศษให้คนขนสัมภาระของท่านไปถึงประตูรถไฟ โดยได้รวมค่าขนสัมภาระ 10 หยวน / สัมภาระ 1 ชิ้น
หากท่านฝากขนกระเป๋าเกินกว่า 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเจ้าของสัมภาระ จะต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟ เพราะไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุด
ในการที่ท่านจะเข็นผ่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
........ น. เดินทางถึง สถานีรถไฟปักกิ่ง (ทางบริษัทจัดจ้างพิเศษให้คนขนสัมภาระของท่านจากรถไฟ-รถบัส โดยได้รวมค่าขนสัมภาระ 15 หยวน / สัมภาระ 1 ชิ้น
หากท่านฝากขนกระเป๋าลงจากรถไฟเกินกว่า 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ฝากขนจะต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง)
หมายเหตุ รถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าจองได้รถไฟขบวนนี้จะมาถึงปักกิ่งในเวลาประมาณ 
20.00 น. อาหารค่ำวันนี้จะจัดที่ภัตตาคาร ในตัวเมืองปักกิ่ง แต่ถ้าขบวนรถไฟมาถึงค่ำกว่านั้น
อาหารเย็นแบบกล่องบริการให้บนรถไฟ
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย-วัดลามะ-ร้านผ้าไหม-กายกรรมปักกิ่ง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง
แล้วนำท่านสู่ ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย 
13.00 . รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ หรือพระราชวังยงเหอกง ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น องค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิง และเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ต่อมาได้ต่อเติมสร้างเป็นวัดลามะ
นำท่านนมัสการ องค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมทั้งต้น ยาว 33 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใช้เวลาในการแกะสลักกว่า 10 ปี ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ปักกิ่ง-กำแพงปะต้าหลิง-นั่งสามล้อหูถง-THE PLACE
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ ชานเมืองปักกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค 
เดินทางต่อสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก
หมายเหตุ นำท่านชมกำแพงเมืองจีน ด่านปะต้าหลิงด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปักกิ่ง ที่มีชื่อที่สุด (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงกำแพงเมืองจีน)
13.00 . รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร สุกี้มองโกเลีย+น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด 
ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
นำท่าน นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณ ที่เรียกว่า ซื่อเหอเยวี่ยน เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ขายซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต เป็น LED SCREEN จอยักษ์เพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก อวี้เหอหยวน-ร้านสมุนไพรนวดเท้า-เทียนอันเหมิน-กู้กง-ร้านไข่มุก-หวังฝูจิ่ง-GOLDEN JAGUAR
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อ
แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
12.00 . รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่
720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
ผ่านชม โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง (ตึกไข่นก) ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกตึกไข่ประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียม พอลอังโตร ผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศสจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณ โรงละครแห่งชาติแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่ง และโรงภาพยนต์  1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืน จะมองเห็นการแสดงวับๆแวมๆด้านใน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ 
แวะร้านยา
สมุนไพรนวดฝ่าเท้า ชมและเลือกซื้อสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี ฟังการวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ

ส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน หวังฝูจิ่ง
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR RESTAURANT ลองลิ้มอาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน  ขาแกะ ติ๋มซ้ำ ฯลฯ ฟรี ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด
พักที่
EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ปักกิ่ง-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลกโคลอสเซี่ยม ความจุ 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ รังนกที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง
ผ่านชม
สระว่ายน้ำแห่งชาติโอลิมปิก มีรูปลักษณ์คล้าย ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง ดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน/ไม่มีค่าบัตร)
ช้อบปิ้งที่
ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แล้วเดินทางไปสนามบิน
17.50 . อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615
22.00 . เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม6,561 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด3,288 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท18 ต.ค. 2560

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top