lnwshop logo

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุคุโอกะ นางาซากิ 5วัน 3คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุคุโอกะ นางาซากิ 5วัน 3คืน TG
รหัสสินค้า 00280
หมวดหมู่ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคา 35,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุคุโอกะ นางาซากิ 5วัน 3คืน TG มีดังนี้


25-29 ส.ค.,1-5,8-12,15-19,22-26 ก.ย. ราคา 35,900 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินฟุคุโอกะ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ สนามบินฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น วัดนี้มีรูปปั้นวัวตั้งอยู่หน้าทางเข้าโดยส่วนใหญ่ผู้คนที่ไปที่วัดนี้จะไปขอพรเรื่องการเรียนหรือการทำงาน ให้มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวนั่นเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์
นำท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น

สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพาภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – หมู่บ้านยูฟุอิน – สวนดอกไม้คูจู – ทุ่งดอกไม้หลากสี – เมืองเปบปุ – แช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ าลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริแห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลักษณะการสร้างของศาลเจ้าแห่งนี้จะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ำใสบวกกับศาลเจ้าฟูจิมิอินาริแห่งเมืองโตเกียวรวมกัน ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านเล็กที่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้ำร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จึงจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คุจู สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใจกลางคิวชูมีเนื้อที่ประมาณ 49 เอเคอร์ปลูกดอกไม้ประมาณ 3 ล้านต้น 500 สายพันธุ์ ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงใบไม้ร่วงในสวนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้หลากสี อาทิเช่นดอกเนโมฟีลา, ดอกลาเวนเดอร์ที่จะผลัดเวียนกันเบ่งบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า 
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่สี่ เมืองเปบปุ – ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ – เมืองฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชมเพียง 3 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกว่า
100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสันและความร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน้ำ แร่นรก” ดังนั้น ที่นี่จึงมีตัวมาสคอทเป็นยมทูตน้อยคอยให้การต้อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้
บ่าย อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
มืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า  เมืองฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 
14.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top