lnwshop logo

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ซานย่า 6วัน 5คืน HU

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ซานย่า 6วัน 5คืน HU
รหัสสินค้า 00065
หมวดหมู่ ทัวร์จีน
ราคา 32,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ซานย่า 6วัน 5คืน HU มีดังนี้


25-30 ก.ค.,8-13,15-20,22-27 ส.ค.,12-17,19-24,25-30 ก.ย.,17-22 ต.ค.,31 ต.ค.-5 พ.ย.,7-12,14-19,21-26 พ.ย.,12-17 ธ.ค. ราคา 32,900 บาท
วันแรก สุวรรณภูมิไหโข่วอิสระช้อปปิ้งห้างหมิงจูสแควร์
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ... ชั้น 4 สายการบิน Hainan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
11.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบิน HU7940 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
14.45 น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ (เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว
ไกด์รอรับท่านจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งห้างหมิงจูสแควร์ 
Mingzhu Square บนชั้น 8 มีห้องอาหารหลากหลาย ด้านหน้ามี เคเอฟซี เปิดบริการ 24 ชั่วโมงฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งห้างสรรสินค้าเจียซิน Jiaxin Dept.Store ด้านหน้าโรงแรมเป็นศูนย์การค้า Chao-liu Shopping Mall และศูนย์การค้าดีซีDC Digital Computer Town แหล่งรวมเครื่องไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ (คล้ายๆ กับห้างมาบุญครอง) ทางขวามือเป็นห้างสรรพสินค้าหมิงซัน Mingsheng Dept.Storeและซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่Hainan First Dept.Store
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OSCAR HOTEL หรือ เทียบเท่ํา
วันที่สอง ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง หาดหยก สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารนำท่านชม ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง 5 ขุนนาง
ตงฉินในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งที่ถูกเนรเทศมาสู่เกาะไหหลำ คือ "หลี่เต๋อยี่ว์" "หลี่กัง" "หลี่กวง" "เจ้าติ่ง" และ"หูฉวน"

แล้วนำท่านชม ศาลซูกง ซูกงหรือซูตงโพเป็นนักปราชญ์นักกวีที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง ถูกส่งมาที่เกาะไหหลำใน ปี ค.ศ. 1097 แม้ซูตงโพจะอยู่ที่เกาะไหหลำไม่นานแต่ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้แก่ ชาวไหหลำ อาทิ ให้การศึกษาแนะนำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโป๋อ่าว
นำท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของ
หาดหยก จุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำและทะเลจีนใต้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมอาคารโบ๋อ่าว ที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002

จากนั้นนำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม
นำท่านชมต้นจำปียักษ์,ต้นวานิลา ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่พักที่ 
SILVER LAKE HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านพักผ่อนแช่น้ำแร่ร้อน คุณภาพเยี่ยม เสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณที่โรงแรมที่พัก

(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ)
วันที่สาม ซ่านย่า–หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้วอ่าวย่าหยง-ชมอุทยานดอกกุหลาบ (รวมรถกอล์ฟ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเล จุดใต้สุดแผ่นดินจีน
นำท่านเข้าเยี่ยม
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลีแม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้

จากนั้นนำชมอ่าวย่าหลง สมญา ฮาวายตะวันออก ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ 10 กม.
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่น กุหลาบ ขนมดอกกุหลาบ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่ํา
วันที่สี่ วัดหนานซ่าน – เจ้าแม่กวนอิม เทียนหยาไหเจี่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารนำท่านสู่วัดหนานซ่าน (ร่วมรถแบตเตอร์รี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บน
เนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่าเทพีเสรีภาพของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มีความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ
นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย
นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
กลํางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ 
เทียนหยําไหเจี่ยว แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำ จนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ ถึงเกาะไหหลำ

ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่ํา
วันที่ห้า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง –อ่าวต้าตง อุทยานอ่าวย่าหลง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทิวทัศน์และ
เรื่องความรักอมตะอีกแห่งหนึ่งของซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ผาสูงริมทะเล เป็นรูปปั้นชายหนุ่มเผ่าหลีและกวางเรื่องราวความรักอมตะของชายหนุ่มมีอยู่ว่า มีพรานหนุ่มชาวเผ่าหลีคนหนึ่งวิ่งตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิ่งมาถึงหน้าผาริมทะเลยืนนิ่งและค่อยๆ เหลียวหลังกลับมาดูพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายเป็นสาวสวยชาวหลีคนหนึ่ง และทั้งสองก็เป็นคู่รักกันตลอดชั่วนิรันดร บริเวณนั้นมีโซ่เหล็กเป็นราวสองข้างบันได แต่ละห่วงโซ่มีหนุ่มสาวนำกุญแจมาสอดลูกกุญแจคล้องกันและล็อคไว้บนโซ่ พร้อมทั้งเอาลูกกุญแจโยนลงที่หน้าผา ซึ่งเป็นกุญแจสาบานรักนิรันดร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม อ่าว
DA DONG HAI BAY เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานอ่าวย่าหลง เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาดเหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำหลายสายพันธุ์เป็นการชมปะการังที่ชัดเจน สำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ในฤดูหนาวอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า "โอเรียนเต็ลฮาวาย"
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OSCAR HOTEL รือเทียบเท่ํา
วันที่หก ไหโข่ว – สุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหาร (แบบกล่องเช้า)
จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
09.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7939
10.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top