lnwshop logo

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน HX

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน HX
รหัสสินค้า 00251
หมวดหมู่ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์ซัวเถา
ราคา 16,999.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน HX มีดังนี้


21-23 ก.ค.,4-6,18-20,25-27 ส.ค.,1-3,8-10,22-24 ก.ย. ราคา 16,999 บาท
28-30 ก.ค.,11-13 ส.ค.(วันแม่),4-6,11-13,18-20,25-27 พ.ย. ราคา 17,999 บาท
14-16,28-30 ต.ค.,16-18 ธ.ค. ราคา 18,999 บาท
21-23 ต.ค.(ปิยะ) ราคา 19,999 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ -  ฮ่องกง - ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน (ขึ้นโดยรถ) เข้าสู่ที่พัก 
.....น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5  และ 6  อาคารผู้โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง
.....น. นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 /0300-0705  // HX768 08:50-12:40
.....น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตาโดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึงปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางส
ู่ ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน ที่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (ขึ้นโดยรถ)ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   
พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเลย์ – ไหว้เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple) – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดแชกงหมิว-ร้านหยก -ร้านจิวเวอรี่ – ปิ้งช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร...
นำท่านเดินทางสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ ไป ไหว้เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
 
...นำท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู
(Mun Mo Temple)ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง
...นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
Kun Im Temple  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..
นำท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกงที่ วัดแชกงหมิง หรือ วัดกังหันนำโชค  ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

...จากนั้น แวะร้านหยก ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย
.
..นำท่าน
เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
...อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารท่านสามารถเดินไปชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
21.00 น. ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมที่พัก
พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ฮ่องกง - ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - ไหว้ที่วัดชีชิหลิน – วัดเทียนโห่ว – วัดหยู่นหยู่น – ช้อปปิ้ง City gate Outlet -  กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร 
...หลังอาหารนำท่านไหว้ เจ้าพ่อหวังต้าเซียน คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ
แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว

นำท่านไหว้ที่
วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
...นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว
Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไหว้ เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น
Yuen Yuen Institute สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่
City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs  
(อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย) 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
23.50 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX761 23:50-02:25+1 // HX773 00.40-03.00)      
02.25+1 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก