lnwshop logo

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน HX

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน HX
รหัสสินค้า 00285
หมวดหมู่ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์ซัวเถา
ราคา 13,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน HX มีดังนี้


21-23 ก.ค.,4-6,18-20,25-27 ส.ค.,1-3,8-10,22-24 ก.ย. ราคา 13,500 บาท

28-30 ก.ค.,11-13 ส.ค.(วันแม่) ราคา 14,500 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-สู่เมืองเซินเจิ้น (นั่งรถบัส)–ชมโชว์สุดอลังการ Splendid of  China +Show - ช้อบปิ้ง LOWU CENTRE
.........น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5  และ 6  อาคารผู้โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง   
......... น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 /0300-0705  // HX768 08:50-12:40
......... น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา
โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้
เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึงปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดน
ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,

นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้ว
….หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถบัส) ถึงเซินเจิ้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทาง ถึงเวลานัดหมายนำท่านชมโชว์ที่ศูนย์วัฒนธรรม Splendid of China Show
พร้อมชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงอันตระการตาของหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีน  สัมผัสกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีน  อีกทั้งชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที่รวบรวมไว้ที่นี้แห่งเดียว และชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกที่ทันสมัยที่สุด  โดยร่วมทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสีเสียงอันตระการตา
ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่
  CENTRURY  PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า  4 ดาว
...และจากนั้นท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่
LOWU CENTRE (หล่อวู่) หรือคำเรียกติดปากกันคือ มาบุญครอง เซินเจิ้น ซึ่งสถานที่นี้จะมีของก๊อบปี้แบรนเนมมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า และนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า เครื่องประดับ, รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ
วันที่สอง THE FLOWER TOWN IN HOLLAND - ร้านยาบัวหิมะ / ร้านหยก / ร้านเยื่อไผ่ -ภูเขาดอกบัว-เดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถบัส)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ที่ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้าน เนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมถ่ายภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นั่งดื่มชิลกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ฮอลแลนด์ แต่กลมกลืนเข้าภูมิทัศน์ล้อมรอบเมืองเซินเจิ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดการแสดงหรือดนตรี ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก
...นำท่าน ชมร้านจำหน่ายเครื่องหยก ชมและเลือกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากหยก ซึ่งเป็นของที่ชาวจีนเชื่อว่าจะเป็นมงคล และนำมาซึ่งโชคลาภสำหรับผู้พกพาติดตัว.......
...
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
...จากนั้นนำท่านชม ซุเปอร์มาร์เก็ตที่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคาร์บอนต้นไผ่ เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวเครื่องใช้ในครัว เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์วัตกรรมสมัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาสุดประหยัด.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาดอกบัว ซึ่งจากจุดชมวิวที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่สดชื่นและทิวทัศน์อันงดงาม โดยรอบ นอกจากนี้ ท่านยังจะได้เห็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
...หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถรัส) แล้วเดินทางสู่ที่พัก
พักที่  SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม วิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ ฝั่งเกาลูน-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-ร้านจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
...หลังจากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวย่าน วิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ ที่อยู่ฝั่งเกาลูนชมบรรยากาศยามเช้าของฮ่องกง ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บสวยๆๆเก็บเป็นที่ระลึก
...นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kun Im Temple  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา
...จากนั้นนำท่านเดินสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย, สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล…
...นำท่าน เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
... จากนั้น ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง บนถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซึ่งเป็นไป   ด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้รองเท้า ที่นักช้อปของถูกต้องไม่พลาด หรือ ฮาร์เบอรืซิตี้ เป็นสุดยอดของ  ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ตรงข้ามฮาร์เบอร์ ซิตี้ ถนน แคนตันเป็นสุดยอดแหล่งเสื้อผ้าคุณภาพระดับสากล
ค่ำ อาหารอิสระตามอัธยาศัยไม่มีบริการ      
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง    
23.50 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX761 23:50-02:25+1 // HX773 00.40-03.00)    
02.25+1 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก