lnwshop logo

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง 3วัน 2คืน WE

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง 3วัน 2คืน WE
รหัสสินค้า 00311
หมวดหมู่ ทัวร์จีน
ราคา 9,999.00 บาท
อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง 3วัน 2คืน WE มีดังนี้


22-24 พ.ค.,5-7,12-14,19-21,26-28 มิ.ย. ราคา 9,999 บาท

24-26 พ.ค.,31 พ.ค.-2 มิ.ย.,2-4,7-9,9-11,14-16,16-18,21-23,23-25,28-30 มิ.ย.,30 มิ.ย.-2 ก.ค. ราคา 11,911 บาท
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) – อู่หลง 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ประตู 3 เคาน์เตอร์E สายการบินไทยสไมล์ (Thaismile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE 684 (อาหารกลางวัน เสิร์ฟบนเครื่อง)
(จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.)
14.50 น. เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนมี 4 นคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน ฉงชิ่ง โดยมีสมญานามว่าเป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี 
นำท่านเที่ยวชม ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่งได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม ด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tianyu Grand Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว, เมืองอู่หลง 
OPTION : ค่ำๆ ท่านสามารถชมโชว์ Impression Wulong อีกหนึ่งผลงาน
ของผู้กำกับมือทอง จางอี้โหมว Impression Wulong ใช้ผู้แสดงชายหญิงเกือบ 200 คนมาแสดงเป็นเรื่องราววิถีชีวิตชาวอู่หลงในสมัยโบราณ ที่ยังชีพด้วยการประมงและส่วนหนึ่งคือการใช้แรงงาน "ลากเรือ" เพราะแม่น้ำนั้นทั้งคดเคี้ยว ไหลเชี่ยว แต่บางตอนตื้นเขิน จึงต้องใช้คนปีนตามหน้าผาลากดึงเรือด้วยเชือก แต่ก่อนจะถึงฉากลากเรือจะมีเรื่องราวเป็นการแสดง การร้องเพลงเกี่ยวกับวิถีชาวบ้าน การหาความบันเทิงแบบชาวอู่หลง ความอาลัยอาวรณ์ของหญิงสาวก่อนที่จะวิวาห์และอำลาบุพการีไปอยู่กับสามี (ค่าบัตรชมโชว์ ราคา 300 หยวน/ท่าน โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์) 
วันที่สอง อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถรางเล็ก)อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค-ระเบียงแก้วอู่หลง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำชม อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถเล็ก) หรือ Xiannu Mountain อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานเล่นหิมะในฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนฤดูหนาวระหว่างกลางเดือนพย.-ธค.ท่านจะได้เล่นหิมะอย่างสนุกสนาน (ไม่รวมค่าเล่นสโนว์สเลด 120 หยวน/คน) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า (อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A) ภูผาที่น่าอัศจรรย์ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 ก.ม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร หลุมบ่อฟ้าเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกลๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขาและเมื่อเดินไปใกล้ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ.618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจากด้านบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน
นำท่านพบกับความเสียวของทางเดินกระจกระเบียงแก้วอู่หลง เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลกจุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน เป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ระเบียงเดินกระจกทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวระเบียงแก้วที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยมีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือนระเบียงกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน เพื่อช่วยลดความสกปรก รอยขีดข่วน และง่ายต่อการทำความสะอาด (หากช่วงที่ท่านมาท่องเที่ยว ทางอุทยานประกาศปิดปรับปรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเข้าสู่มหานครฉงชิ่ง
นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง)  มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน

OPTION : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเจียหลิง ค่าใช้จ่ายสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ชำระบนรถ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก J Tour Inn Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว, เมืองฉงชิ่ง
วันที่สาม ฉงชิ่ง – หงหยาต้ง – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา 
กลางวัน อิสระอาการกลางวัน
OPTION : สุกี้ฉงชิ่ง ค่าใช้จ่ายสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ชำระบนรถ 
ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่สนามบินฉงชิ่ง 
16.05 น. กลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Smile โดยเที่ยวบิน WE 685 
18.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top