Mobile    
ภาษาไทย
ค้นหา:
  รถเข็น

สถิติของเวบไซต์
 
เปิดเวบเมื่อ 08/12/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 24/03/2560
ผู้ชมทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด 126


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
 
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (126)
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์บาหลี - อินโด
ทัวร์พม่า
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ไต้หวัน
 


จดหมายข่าว
 
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

เว็บลิงค์
 
ฝากรูป iamfree
EMS Tracking
ฝากรูปMX7
 


images by free.in.th  images by free.in.th  images by free.in.th
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ญี่ปุ่น >> ทัวร์TOKYO NIKKO 4วัน 3คืน XJ //ราคา 29,900 บาท//

ทัวร์TOKYO NIKKO 4วัน 3คืน XJ  //ราคา 29,900 บาท// - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ทัวร์TOKYO NIKKO 4วัน 3คืน XJ  //ราคา 29,900 บาท//


  Tell a Friend

ทัวร์TOKYO NIKKO 4วัน 3คืน XJ //ราคา 29,900 บาท//

รหัสสินค้า: 000322
9-12 ก.พ. ราคา 29,900 บาท
11-14,12-15,18-21,26-29 พ.ค. ราคา 30,900 บาท
20-23,21-24 เม.ย.,10-13 พ.ค. ราคา 31,900 บาท
28 เม.ย.-1 พ.ค. ราคา 33,900 บาท
11-14,12-15,13-16,14-17 เม.ย. ราคา 44,900 บาท
รายละเอียด:
วันแรก
กรุงเทพฯ–สนามบินนาริตะ–นาริตะ
07.30
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง ** สายการบิน AIR ASIA X ทำการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ 3-3-3 (377ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
10.45
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 606
18.45
ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
นาริตะ –สวนผลไม้–วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ– สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์พาร์ค–อิบารากิ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สวนผลไม้เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่สีแดงสดและรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่าและท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย
นำท่านสู่ วัดนาริตะซัง1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟจุดเด่นของวัดถือเป็นเทพชั้นสูงสุดของลัทธิชินกอน แกะสลัก และถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จักรพรรดิซากะ วัดแห่งนี้มีผู้แวะเวียนเข้าสักการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี ภายในวัดมีสวนนาริตะซัง ในพื้นที่กว่า 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้ง 4 ฤดู
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ย่านประวัติศาสตร์เก่า ณ เมืองซาวาระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีคลองสายน้อยๆตัดผ่านบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีมากว่าพันปีถูกดูแลและอนุรักษ์โดยคนญี่ปุ่นในท้องถิ่นจนย่านเมืองเก่าซาวาระได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ที่สำคัญในปีค.ศ.1996 แห่งแรกในเขตภูมิภาคคันโตและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฟัดจังโตะอีกด้วยอิสระให้ท่านเก็บภาพความเก่าแก่ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮินหรือสวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์พาร์คมีขนาดกว่า 153เฮกเตอร์และเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงามซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล อิสระให้ท่านชมความงดงามของมวลหมู่ดอกไม้ที่เรียงรายราวกับเป็นพรมปูอยู่ทั่วทั้งสวนที่จะทำให้ท่านประทับใจอย่างมิรู้ลืม(ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารถไฟภายในสวน)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อิบารากิณIBARAKI HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สาม
อิบารากิ–ศาลเจ้าโทโชคุ–สะพานชินเคียว (ถ่ายรูป) – นั่งกระเช้าไฟฟ้าอาเคจิไดระ–คินูกาว่า
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต ศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยะสุ ที่ถือเป็นผู้สถาปนาเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคนั้น ภายหลังจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาว่าได้สืบทอดอำนาจและช่วยกันปกครองญี่ปุ่นให้อยู่อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี ว่ากันว่า ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายจะเดินทางมาจากทิศเหนือ ซึ่งเมืองนิกโก้ก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองหลวงเอโดะพอดี จึงถือเอาว่าเมืองนิกโก้ตั้งอยู่ในทิศที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างสุสานเพื่อบรรจุศพของ โชกุนอิเอยะสุ มาเก็บไว้ที่เมืองนิกโก้ เพื่อให้ท่านได้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชั้น สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า
อิสระให้ท่านชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้นแล้วตื่นตากับ ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระอาทิตย์อัสดง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น ศิลปะชิ้นเอก และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น รวมถึง ภาพแกะสลักลิง 3 ตัว ที่ทำท่าทางปิดตา ปิดปาก ปิดหู ผลงานการแกะสลักที่โด่งดังไปทั่วโลกของศิลปินระดับตำนานแห่งญี่ปุ่น ฮิดาริ จินโกโร่ ซึ่งมีความหมายว่า หากเราไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย เรื่องร้ายๆ ก็จะไม่กล้ำกลายมาหาเรา และอีกหนึ่งคำสอนเตือนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อีก หนึ่งผลงานที่เป็นไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ คือภาพแกะสลักแมวหลับที่ติดอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าสุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนดำที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจ เสมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานชินเคียวหรือที่เรียกกันว่าสะพานอสรพิษคู่ตัวสะพานทาด้วยสีแดงทอดข้ามแม่น้ำไดยะตามตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เทพเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำแห่งนี้ได้ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไปโดยในอดีตนั้นผู้ที่จะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นสะพานแห่งนี้เป็นอีกมุมที่งดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมีความยาว 28 เมตรกว้าง 7 เมตรสูงจากระดับน้ำ 10 เมตรสร้างด้วยไม้มีเสาหินรับ
จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าอาเคจิไดระเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่จะทำให้ท่านสามรถชม ทัศนียภาพโดยรอบได้แบบกว้างไกลสุดสายตาอีกทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของน้ำตกเคงอนและทะเลสาบชูเซนจิ จากจุดชมวิวนี้ได้อีกด้วยอิสระให้ท่านชมทัศนียภาพแบบ 360 องศาและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ คินูกาว่าณ KINUGAWA HOTELหรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า =>หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
วันที่สี่
คินูกาว่า– ช้อปปิ้งชินจูกุ –อีออนพลาซ่า–สนามบินนาริตะ –กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง
นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ร้าน 100 เยน เท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–IIในราคาถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นำท่านเดินทางสู่อีออนพลาซ่าช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋า-รองเท้าของแต่งบ้านของที่ระลึกฯลฯภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุกๆอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยนไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯอาทิขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สดและแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยวฯลฯ
** หมายเหตุ ช่วงต้นเดือนเมษายน หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและซากุระยังผลิบานอยู่ จะนำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะอุเอะโนะแทนเพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
20.15
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 607
00.55
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เกี่ยวกับเรา  |  ร่วมงานกับเรา  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
(c) 2001- . TARAD.com . All Rights Reserved.